Laatste lichting

De brief van Bert Natter te Utrecht over de laatste postlichting (NRC Handelsblad 7 april) is me uit het hart gegrepen. Als je het ongeluk hebt dat je enigszins in de buurt van een 19.00-uur-brievenbus of van een expeditieknooppunt woont, wordt straks een poststuk dat je op vrijdag na 18.00 uur hebt gepost, pas op maandag gelicht en pas op dinsdag bezorgd. Na vier dagen dus. Wat moet je doen als je een brief beslist op maandag bezorgd wilt hebben? Op vrijdag vóór 18.00 uur posten? Maar dan is hij er waarschijnlijk zaterdags al, hetgeen ditmaal niet de bedoeling was. Ik zie de 'oplossing' van PTT Post al opdoemen: binnenkort besluit men op zaterdag geen post meer te bestellen. 'Wij zorgen ervoor', zegt PTT Post doodleuk. Waarvoor?

PTT Telecom heeft op 1 april de lokale telefoontarieven verhoogd - dat zijn tarieven waar alle telefoonbezitters in Nederland mee te maken hebben. De tarieven voor bepaalde internationale bestemmingen zijn verlaagd - dat zijn tarieven waar slechts een minderheid van de telefoonbezitters in Nederland mee te maken heeft.

Nu zijn PTT Post en PTT Telecom allebei dochters van Koninklijke PTT Nederland, afgekort KPN. KPN heeft de ambitie - aldus haar vele, peperdure advertenties - één van de beste, meest gewaardeerde, allerknapste dienstverleners ter wereld te zijn, en beschouwt zichzelf dan ook als een bedrijf 'waarop een klein land trots mag zijn'. Verschraling en tariefsverhoging: iets om trots op te zijn?