Kunststofbedrijf Wavin rekent na winstval op herstel

AMSTERDAM, 14 APRIL. Kunststofverwerker Wavin (plastic buizen, kratten, foliën en kozijnen) heeft een bar slecht jaar achter de rug. Ontplooiing van nieuwe activiteiten en reorganisaties zullen dit jaar echter voor sterke verbetering van het resultaat zorgen, zo heeft de Zwolse onderneming bekendgemaakt.

Wavin heeft een contract met brouwer Heineken gesloten voor de produktie van nieuwe bierkratten voor de hele Europese markt. Het probeert ook de grootste concurrenten van Heineken tot zo'n 'Europese krat' te verleiden. Die brouwers hebben “unaniem positief” gereageerd op dat aanbod, aldus president-directeur A.J. Driessen.

Een nieuw produkt, waarvan het bedrijf ook veel verwacht, is de kunstof voering voor betonnen rioolbuizen. Door dikke plastic buizen in oude rioolsystemen te persen worden gemeenten verlost van het openbreken van straten, met de bijbehorende verkeerschaos, en van duur, tijdrovend graafwerk voor de vervanging van riolen.

Vanochtend bleek bij de presentatie van de jaarcijfers van Wavin dat de netto winst vorig jaar is gekelderd tot 800.000 gulden. In 1992 maakte het bedrijf nog 20 miljoen gulden winst. De achteruitgang is vooral te wijten aan de recessie in Europa, die leidde tot minder vraag en lagere produktprijzen.

Om de negatieve gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken heeft Wavin in 1992 een programma in gang gezet voor verlaging van de produktiekosten met 100 miljoen gulden. De kosten van deze operatie (24 miljoen gulden), die in alle veertig vestigingen doorwerkt, zijn in 1992 en 1993 grotendeels afgeschreven. Dit jaar zal Wavin het laatste deel van de kosten, niet meer dan enkele miljoenen guldens, afboeken. Vorig jaar werd het personeelsbestand in de achttien landen waar Wavin actief is met 10 procent verminderd tot 6.100.

President-directeur Driessen verwacht aan de hand van de cijfers over het eerste kwartaal dit jaar weer een winst van minimaal 30 miljoen gulden te maken. De omzet daalde vorig jaar in volume gemeten licht, maar liep in waarde terug van ruim 2 miljard gulden in 1992 tot 1,8 miljard vorig jaar.

Door de sterk gedaalde winst over '93 krijgen de twee aandeelhouders van Wavin, Shell en de Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO), samen slechts 386.000 gulden dividend, tegen 10 miljoen in 1992. WMO, een provinciaal nutsbedrijf dat niet geacht wordt winst te maken, stort het dividend in een fonds voor versterking van de werkgelegenheid bij kleine, kansrijke bedrijven in Overijssel.

Wavin is in Europa de grootste producent van kunststof leidingsystemen voor water en gas en de grootste 'recycler' (hergebruiker) van plastics. In die markt wil het bedrijf zijn leidende positie versterken. Bij de afzet van plastic kratten en bakken is dat niet op korte termijn mogelijk. Daarom heeft Wavin besloten die produktietak te fuseren met het Duitse bedrijf Berolina in Berlijn, eigendom van de familie Auer.

Berolina zet jaarlijks tweemaal zoveel kratten en bakken af als het Nederlandse bedrijf, maar door bijbetaling heeft Wavin een 50 procents belang in de onderneming verkregen. Het management wordt geheel door Wavin overgenomen. Volgens directeur Driessen is het de bedoeling dat Wavin op langere termijn een meerderheidsbelang in het nieuwe bedrijf krijgt, of het geheel overneemt.

De produktie van plastic folies (huisvuilzakken en landbouwplastics), ongeveer 15 procent van de omzet, wil Wavin ook onderbrengen in een joint venture waarbij mogelijk het management wordt afgestoten. Het gaat om drie fabrieken in Nederland, één in België en één in Frankrijk met samen 600 werknemers.

Ook voor de kleinste activiteit, de produktie van kunstof profielen (voornamelijk kozijnen), zoekt Wavin een partner. Vorig jaar heeft Wavin zijn profielenfabriek in Duitsland al van de hand gedaan. Nu is er nog een fabriek in het Overijsselse Hardenberg over, met tachtig werknemers, die voor enkele procenten van de concernomzet zorgt.