Kabinet beslist morgen nog niet over Patijn

DEN HAAG, 14 APRIL. Het kabinet heeft meer tijd nodig om over de benoeming van de nieuwe burgemeester in Amsterdam te beslissen. Minister E. van Thijn (Binnenlandse Zaken) heeft vanmorgen meegedeeld dat het kabinet morgen niet over de benoeming zal praten.

Eergisteren lekte uit naar Nieuws van de Dag dat de vertrouwenscommissie uit de Amsterdamse gemeenteraad Commissaris van de Koningin uit Zuid-Holland, S. Patijn, bij het kabinet had voordragen als de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Het openbaar ministerie onderzoekt het voortijdig bekend worden van de voordracht voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Dit onderzoek vindt plaats op verzoek van commissaris der Koningin van Noord-Holland, J. van Kemenade.

In Nieuws van de Dag werden ook de nummers twee en drie op de lijst genoemd: A. Van Dok-Van Weele, burgemeester van Velsen en Tweede-Kamerlid G.J. Wolffensperger (D66).

Toen de vertrouwenscommissie van de Amsterdamse gemeenteraad in januari werd benoemd, waarschuwde Van Kemenade dat hij streng zou optreden als er voortijdig informatie naar buitenkwam. “Dan onderbreek ik de procedure en doe zelf een voordracht”, aldus de commissaris.

Eergisteren is de voordracht van de vertrouwenscommissie van Amsterdam naar Haarlem gestuurd en vandaar naar Den Haag. Indien door een van de leden van de vertrouwenscommissie is gelekt, aldus D. Bijl, lid van het kabinet van Van Kemenade, “is dat in strijd met de geheimhoudingsplicht die hen is opgelegd op grond van een gemeentelijke verordening.”

Als het 'lek' niet in Amsterdam zit, maar in Haarlem of Den Haag, zijn de mogelijkheden tot vervolging minder groot, denkt Bijl.