Grieken boos over rechtszaak EU over boycot Macedonië

ROTTERDAM/ BRUSSEL, 14 . Griekenland heeft scherpe kritiek geuit op het besluit van de Europese Commissie het land voor het Europese Hof te dagen wegens de handelsboycot tegen Macedonië. De woordvoerder van de Griekse regering, Evangelos Venizelos, zei gisteren dat het besluit “ongelukkig en tegenstrijdig” was en dat het de onderhandelingen tussen Griekenland en Macedonië ondermijnde die op dit moment door VN-bemiddelaar Cyrus Vance in Washington geleid worden. Venizelos zei dat Griekenland de rechtzaak zou gebruiken “als een nieuw forum om het Griekse standpunt over het embargo uit te drukken”.De Commissie heeft een versnelde procedure aangevraagd waarin na ongeveer zes weken een voorlopige uitspraak gedaan kan worden. De definitieve uitspraak volgt pas na een of twee jaar. Griekenland stelde de boycot in op 16 februari uit protest tegen het gebruik van de Zon van Vergina, het oude symbool van de Griekse provincie Macedonië, in de vlag van de onafhankelijk geworden voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. Griekenland wil ook dat de republiek passages uit de grondwet schrapt, waarin aanspraak gemaakt zou worden op grondgebied van de Griekse provincie. Als aan die voorwaarden is voldaan, is Griekenland bereid de boycot op te heffen en te praten over de naam van de republiek, waartegen Griekenland ook bezwaar heeft.

Volgens de woordvoerder van de EU-commissaris voor het buitenlands beleid, Hans van den Broek, heeft de Commissie “geen ervaring” met artikel 224 van het Verdrag van Rome, waar Griekenland de boycot op baseert. Dit artikel voorziet in handelsbeperkende maatregelen als de binnenlandse veiligheid van een lidstaat in het geding is. De Europese Commissie heeft het argument van Griekenland dat de boycot zou zijn ingesteld in het belang van de binnenlandse veiligheid, niet geaccepteerd.

Griekenland verwijt de Commissie gebrek aan solidariteit met de lidstaat en partijdigheid in het conflict. Commissaris Van den Broek verklaarde eerder in het conflict geen partij te kiezen, maar alleen op te treden tegen de boycotmaatregel omdat deze in strijd is met de EU-wetgeving. Bij het besluit van de Commmissie vorige week, Griekenland een ultimatum te stellen, werd Macedonië ook verzocht te overwegen of de zon niet uit de vlag verwijderd en de gewraakte passage uit de grondwet geschrapt kon worden.

De president van de Macedonische republiek, Kiro Gligorov, heeft gezegd de wijzigingen wel aan het parlement voor te willen leggen, maar niet voor de boycot is opgeheven. Griekenland wil de boycot niet opheffen, voor het de garantie heeft dat het Macedonische parlement met de aanpassingen akkoord gaat.