Gemeenteraad krijgt recht op aanbeveling

DEN HAAG, 14 APRIL. De gemeenteraad krijgt het recht een openbare aanbeveling uit te brengen over de benoeming van de burgemeester. Alleen in uitzonderingsgevallen zal de minister van binnenlandse zaken afwijken van de deze aanbeveling in zijn voordracht aan de Kroon.

Dat heeft minister Van Thijn (binnenlandse zaken) gisteren aan de Tweede Kamer voorgesteld. De aanbeveling voor de benoeming van de burgemeester wordt in het voorstel van Van Thijn voorbereid door een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, die daarbij wordt bijgestaan door de commissaris van de Koningin in de betreffende provincie. Op dit moment worden de aanbevelingen van de raad over de eerste, tweede en eventueel derde keuze niet openbaar gemaakt.

De minister houdt in zwaarwegende gevallen het recht af te wijken van de aanbeveling uit de raad. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er “gerede twijfel over de integriteit van de kandidaat” bestaat. Volgens de notitie zullen deze bijzondere gevallen over het algemeen betrekking hebben op de persoon en de kwaliteietn van de kandidaat.

Van Thijn stelt de Kamer verder voor de zogenoemde vertrouwensregel in te voeren. Dat houdt in dat de raad het recht krijgt een aanbeveling tot ontslag van de burgemeester kan uitbrengen als deze niet meer het vertrouwen van de raad heeft. Tenslotte wordt de leidinggevende rol van de burgemeester versterkt. Hij of zij krijgt de bevoegdheid een onderwerp op de agenda van het college van B en W te plaatsen. Ook kan de burgemeester een termijn stellen waarbinnen het college een besluit moet nemen over een eindvoorstel.