FNV voorziet voor 1995 loonstijging van 1,5 procent

DEN HAAG, 14 APRIL. De lonen zullen volgend jaar ongeveer 1,5 procent hoger uitkomen dan in 1994. Deze prognose deed voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV vanmorgen op het congres van de grafische bond van de FNV, Druk en Papier.

De FNV-voorzitter zei dat de vakbeweging weinig animo zal hebben om volgend jaar, net als dit jaar, de nullijn te accepteren omdat er in de huidige CAO's in slechts beperkte mate afspraken over werk zijn gemaakt. Stekelenburg baseerde zich bij zijn uitspraak ook op de contracten die reeds voor 1995 worden afgesloten. Daarin stijgt het niveau van de lonen in totaal met zo'n 1,5 procent.

De CAO-lonen zijn vorig jaar gemiddeld met 3,5 procent gestegen. De loonstijging voor 1994, die volgt uit vorig jaar afgesloten contracten, komt op jaarbasis gemiddeld uit op 1,7 procent. Dit bleek uit een rapportage die minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) een maand gelden naar de Tweede Tweede Kamer heeft gestuurd. Wanneer de vorig jaar afgesloten CAO-lonen voor 1994 worden gecorrigeerd voor 'overloopeffecten' van voorgaande jaren, komt de stijging voor dit jaar uit op 1,5 procent.

De nullijn voor 1994 is vorig jaar november afgesproken in het Najaarsakkoord tussen werkgevers en werknemers. Een aantal weken terug lanceerde vice-premier Kok het idee om ook voor 1995 zo'n sociaal pact op te stellen. Kok wil de nullijn handhaven, in ruil voor lastenverlichting en een gedeeltelijke koppeling tussen lonen en uitkeringen.

Stekelenburg is niet enthousiast over het idee van Kok, omdat in dat sociaal pact geen concrete afspraken komen te staan over werk. Bovendien zal ook met een loonsverhoging van 1,5 procent de koopkracht dalen. “Meer kan men van de FNV niet verwachten”, aldus Stekelenburg. Het Centraal Planbureau verwacht dat de inflatie volgend jaar 2,75 procent zal bedragen; het CPB voorspelt voor dit jaar een stijging van de contractlonen in de marktsector van 2,0 procent; voor volgend jaar gaat het planbureau uit van een stijging van 1,5 procent.

Een sociaal pact is alleen mogelijk wanneer er “keiharde” afspraken worden gemaakt over extra banen. Stekelenburg heeft weinig hoop dat zoiets gebeurt. De beschuldigende vinger wijst hij in dat verband naar de werkgevers. Die hebben in het overleg met de vakbeweging tot nu toe weinig concrete afspraken willen maken over banen. “Maar als er onverwachts toch nog iets moois opbloeit, willen we best onze bijdrage aan de feestvreugde leveren”, aldus de FNV-voorzitter.