Elektromagnetische straling leidt niet tot kanker

Er is geen verband aangetoond tussen langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling en verhoogde kans op kanker. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van drie grote elektriciteitsbedrijven in Canada en Frankrijk onder 223.000 werknemers. Wèl blijken employees die bloot staan aan extra magnetische straling een driemaal verhoogde kans te lopen op een bepaalde zeldzame vorm van leukemie: acute non-lymphoïde leukemie. Daarnaast werden zwakkere aanwijzingen gevonden voor een mogelijke samenhang met astrocytoom, een bepaalde hersentumor.

Deze twee verbanden waren ook al in eerdere studies gelegd, maar het nu gepubliceerde onderzoek, in opdracht van Ontario Hydro, Hydro-Quebec in Canada en Electricité de France en Gaz de France in Frankrijk, is veel omvangrijker van opzet (American Journal of Epidemiology, 12 april).

Niettemin waarschuwen de onderzoekers dat hiermee nog niet bewezen is dat deze zeldzame vorm van leukemie inderdaad wordt veroorzaakt door magnetische straling. ""Dit is niet het definitieve antwoord op vragen omtrent het verband tussen elektromagnetische velden en kanker'' zei projectleider dr. Gilles Theriault van McGill University in Montreal volgens persbureau Reuter. ""Wij hebben alleen gekeken naar magnetische velden, niet naar elektromagnetische velden - de onzichtbare lijnen die elk elektrisch apparaat omringen. Als er al een verband zou bestaan tussen elektromagnetische straling en kanker, dan gaat het om een bescheiden effect.'' Er werd geen verband aangetoond tussen magnetische velden en borstkanker bij mannen, huid melanoom of prostaatkanker.

Het onderzoek werd in 1988 door de drie genoemde staatsbedrijven opgezet om 4151 gevallen van kanker te onderzoeken die werknemers tussen 1970 en 1989 hadden opgelopen. Er werden 223.000 mannen onderzocht die bij diverse hydro-elektrische bedrijven, elektriciteitscentrales en kerncentrales van de drie ondernemingen werkten. Wie in het dagelijks leven gebruik maakt van elektrische apparaten zoals computers en haardrogers, staat bloot aan een veld van zo'n 50 tot 60 Hertz. Werknemers in elektriciteitsbedrijven lopen kans op een veel langduriger en intensievere blootstelling. Van alle mogelijke vormen van kanker die in het onderzoek aan de orde kwamen bleek alleen het verband tussen het beroep en verhoogde kans op acute non-lymphoïde leukemie statistisch significant. Volgens de onderzoekers kon geen verband met chronische lymphoïde leukemie worden aangetoond, maar dat zou heel goed kunnen liggen aan het feit dat veel mensen boven de 60 jaar uit het onderzoeksbestand verdwenen. Het verband met de hersentumor astrocytoon werd - met vijf slachtoffers - niet statistisch significant bevonden.

In Nederland bracht de Gezondheidsraad in 1992 een rapport uit waarin werd gesteld dat er geen bewijs is voor een verhoogde kans op kanker door elektromagnetische velden van hoogspanningsleidingen.

    • Marion de Boo