Desinfectie van drinkwater door UV-straling

Desinfectie van drinkwater met behulp van chloor of ozon is een techniek die al een eeuw lang wordt toegepast. Deze desinfectie vindt gewoonlijk plaats na de snelfiltratie van water dat weinig verontreinigd is, zoals het water van stuwmeren. Helaas kunnen er bij deze chemische desinfectie schadelijke nevenprodukten ontstaan, zoals chloroform. Duitse wetenschappers hebben nu de mogelijkheden bestudeerd van desinfectie met ultraviolet licht. Dat gebeurde in het kader van een onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door het Bondsministerie voor Onderzoek en Technologie (BMFT).

De testapparatuur werd gebouwd op het Max-Planck-Instituut voor Stralingschemie in Mühlheim. Het hart van de apparatuur bestaat uit een staafvormige UV-lamp, gemonteerd in een dikkere buis van edelstaal. Het water dat door de buis stroomt wordt gedurende een bepaalde tijd blootgesteld aan UV-straling van een golflengte van 254 nanometer: dat is het zeer destructieve UV-C, dat de meeste stoffen aantast en chemisch verandert. De onderzoekers vonden dat er een stralingsdichtheid van 400 joule per vierkante meter nodig was om de belangrijkste bacteriën en virussen in het water te kunnen uitschakelen, aldus een bericht in Physik in unserer Zeit (2/94).

Deze desinfectietechniek heeft echter ook zijn grenzen. Bevat het water bijvoorbeeld meer dan ongeveer 50 microgram ijzer of 20 microgram mangaan per liter, dan slaan die metalen door de bestraling neer en vormen een dunne film op de wand van de lamp. De effectiviteit van de bestraling wordt hierdoor dan verminderd. Een nadeel van algemene aard is dat het water in het leidingnet zelf niet meer wordt gedesinfecteerd. Daardoor bestaat de kans dat er zich toch weer bacteriën en virussen gaan ontwikkelen. Of dit inderdaad gebeurt, zal van geval tot geval moeten worden bestudeerd.

Desinfectie met behulp van ultraviolet licht zou volgens de Duitse onderzoekers een zinvol alternatief kunnen zijn voor chemische desinfectie. Om deze mogelijkheid verder te bestuderen zal er een grootschalige proefinstallatie in de stuwdam in de Wahnbach worden gebouwd. Dat is de rivier die in het gebied van Bonn ongeveer driekwart miljoen mensen van drinkwater voorziet. De proefinstallatie krijgt een capaciteit van ongeveer 5000 kubieke meter per uur.

    • George Beekman