Den Haag; Werkloosheid

Met veel van de typische grote-stadsproblemen als werkloosheid, verpaupering, woningnood en onevenwichtigheid van de bevolkingsopbouw staat Den Haag er aanzienlijk slechter voor dan de andere drie grote steden. Dat concludeerde prof. A. van der Zwan vorig jaar in een wat sombere beschouwing over de toekomst van de stad. Als niet drastisch wordt ingegrepen stijgt het aantal werklozen in het jaar 2002 tot zeker 50.000 op een inwonertal van 439.000. In tegenstelling tot Amsterdam, Rotterdam en Utrecht groeide de werkgelegenheid in Den Haag sinds 1985 nauwelijks. Een op de drie inwoners leeft van een inkomen dat rond het minimum ligt.

Het stimuleren van de werkgelegenheid is in Den Haag altijd het zwaartepunt van de sociale vernieuwing geweest en dat zal de komende vier raadsperiode niet veranderen. Uit het nieuwe Fonds Sociale Vernieuwing kreeg Den Haag dit jaar een bedrag van 34 miljoen gulden. De gemeente zelf geeft jaarlijks 310 miljoen gulden uit aan projecten die de werkgelegenheid moeten bevorderen en de maatschappelijke achterstand van bevolkingsgroepen moeten wegnemen.

Jaarlijks worden 3.000 mensen aan een baan geholpen in verschillende werkgelegenheidsprojecten. In de banenpools kregen de afgelopen drie jaar 1.150 langdurig werklozen een plaats op de arbeidsmarkt.