Broeikaseffect (1)

Mijn complimenten voor het artikel: "Het Broeikaseffect en de nieuwe ijstijd' van Karel Knip (W&O 31 maart). Het werd hoog tijd dat er eindelijk eens in de dagbladpers op gewezen wordt, hoe beperkt de computermodellen zijn waarop allerlei angstaanjagende conclusies betreffende toekomstige klimaatontwikkelingen zijn gebaseerd.

Iedereen die de moeite neemt om zo nu en dan eens een populair-wetenschappelijk tijdschrift zoals bijvoorbeeld de "Scientific American' in te kijken heeft al kunnen vaststellen, dat de onzekerheid betreffende de gebruikte modellen steeds meer toeneemt. Het is dan ook verbijsterend dat de beleidsmakers op de ingeslagen weg willen doorgaan en met zware energieheffingen burger en bedrijfsleven willen belasten om de CO-uitstoot tegen te gaan (zie ook de programma's van bepaalde politieke partijen). Laten we ons alsjeblieft beperken tot milieumaatregelen op terreinen, waar het om aangetoonde schadelijke effecten gaat. Nederland moet ook niet voorop lopen bij het bestrijden van een niet aangetoond effect. Geen: Hansje Brinker met de vinger in een dijk waarachter geen water staat.

    • S.H. Hagen