Beleggingsfondsen PPSF en PD staken inkoop eigen aandelen

ROTTERDAM, 14 APRIL. De aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde beleggingsfondsen Pacific Property Securities Fund (PPSF) en Pacific Dimensions (PD) kopen sinds woensdag geen eigen aandelen meer in.

De fondsen zijn naar de beurs zijn gebracht als 'open end funds', wat inhoudt dat zij te allen tijde bereid zijn hun eigen aandelen ter beurze in te kopen tegen 98,5 procent van de geldende intrinsieke waarde. Die waarde wordt dagelijks opnieuw vastgesteld aan de hand van de meest recente beurswaarde van de beleggingsportefeuille en andere activa. Beide fondsen richten zich op het beleggen in effecten van ondernemingen i n het Verre Oosten, met uitzondering van Japan. Fondsbeheerder Pacific Asset Management (PAM) is een werkmaatschappij van Pacific Investments Holding (PIH).

De directie van PPSF en PD deelde gisteren mee dat beide fondsen met onmiddellijke ingang geen eigen aandelen meer zullen inkopen. Als reden geeft de directie hiervoor op dat “de directie hiertoe verplicht is aangezien inkoop van eigen aandelen in strijd is met de statutaire bepalingen omtrent het minimaal aantal uitstaande aandelen”. Het persbericht besluit met de mededeling dat “de directie alles in het werk zal stellen de belangen van de aandeelhouders te waarborgen.”

De uitleg over plichten en rechten gaat voorbij aan de mogelijkheid die voor de fondsbeheerder open staat om het maatschappelijk kapitaal van de twee beleggingsmaatschappijen te verlagen door middel van een statutenwijziging, waarna er weer ruimte is om het aanbod ter beurze via inkoop op te vangen en de ingekochte aandelen in te trekken. Die procedure komt in feite neer op een getrapte liquiditie van de vennootschappen, een perspectief dat de directie allerminst aanlokkelijk zal voorkomen omdat daarmee de beheersinkomsten ofwel het bestaansrecht van de beheersinstelling worden aangetast.

Door de situatie die nu is ontstaan worden de aandeelhouders geconfronteerd met een beurswaardering die zal afglijden naar een niveau dat flink onder de geldende intrinsieke waarde komt te liggen. De beurskoers van PD sloot gisteren op 132,10 gulden en van PPSF op 42,20 gulden (laten). Vanochtend gingen er stukken van de hand voor 125 gulden (min 7,10 gulden) respectievelijk voor 40 gulden (min 2,20 gulden).

Op 31 december 1993 bedroeg het aantal uitstaande aandelen PPSF volgens het jaarverslag nog 2,76 miljoen stuks. Daaruit blijkt dat PPSF in de afgelopen 3,5 maanden 760.000 eigen aandelen heeft moeten inkopen. In 1993 kocht PPSF 1,2 miljoen stuks in. Pacific Dimensions heeft te kampen met hetzelfde probleem. Het aantal uitstaande aandelen PD daalde in 1993 van 838.126 tot 330.059. In het lopende boekjaar verloor PD nog meer terrein. Het netto vermogen van PD bedroeg gisteren 20 miljoen gulden en dat van PPSF 85 miljoen.

Afgezien het vertrek van een groot aantal aandeelhouders wordt PIH ook geteisterd door een aanhoudende bestuurscrisis. Oprichter, grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter B. Out ontdeed zich vorige week van zijn tweede man S.P. Hartenberg die op staande voet werd ontslagen, nadat eerder al andere bestuursleden het veld hadden geruimd.