Beheer wijken en banenpools succes sociale vernieuwing

PAG.7: SOCIALE VERNIEUWING

ROTTERDAM, 14 APRIL. De sociale vernieuwing in Nederland is de afgelopen vier jaar gedeeltelijk geslaagd. De banenpool, bedoeld om langdurig werklozen door de overheid gesubsidieerd werk te laten verrichten, is een succes. Evenals het beheer van de oude buurten door de inwoners. Daarentegen kampt het onderwijs nog altijd met problemen en heeft de sociale vernieuwing voor ouderen gefaald.

Dit schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het vanochtend aan minister Van Thijn (binnenlandse zaken) aangeboden eindrapport 'Evaluatie sociale vernieuwing'.

Het huidige kabinet voerde de sociale vernieuwing vier jaar geleden in. Het project was een van de belangrijkste voornemens van het kabinet-Lubbers III. Het moest ervoor zorgen dat lokale overheden en burgers meer samenwerkten en dat maatschappelijke achterstanden in de 'oude' wijken werden weggewerkt.

Zo werden werklozen ingezet om klusjes voor bejaarden op te knappen of als stadswachten over de buurt te waken. Bewoners werden aangespoord hun eigen portieken op te ruimen en zelf de plantsoenen te onderhouden.

Uit onderzoek van het SCP in tien (middel)grote gemeenten is nu gebleken dat de sociale vernieuwing een positief effect heeft gehad op de begeleiding van werklozen en het buurtbeheer, maar in het onderwijs op problemen is gestuit.

Een aantal schoolbesturen keerde zich volgens het SCP tegen meer invloed van de gemeente in het onderwijs. In sommige gevallen wilden ze die invloed wel toestaan, mits daar meer geld tegenoverstond, aldus onderzoeker R. van der Wouden. Ook wijst het SCP op het ontstaan van zogenoemde zwarte scholen in de 'oude' wijken, waar overwegend allochtone leerlingen op zitten. Dit zou de integratie van de allochtonen tegengaan.

Op het gebied van ouderenbeleid konden de gemeenten volgens het planbureau weinig afspraken maken, omdat onduidelijkheid hier overheerst. Zo debatteert de politiek over de vraag of de bejaardenoorden in de toekomst onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten moeten vallen en beoogde het plan-Simons lange tijd de zorg voor ouderen meer aan de marktpartijen over te laten. Ook bleken ouderen niet altijd in achterstandsbuurten te wonen, de wijken waar de sociale vernieuwing zich juist op moest richten.

De Adviesgroep sociale vernieuwing van het ministerie van binnenlandse zaken bracht vanochtend ook haar slotadvies uit aan minister Van Thijn. In dit rapport vraagt de commissie aan het nieuwe kabinet de sociale vernieuwing voort te zetten. Het beleid zou zich de komende jaren moeten richten op schone en veilige buurten, meer (door de overheid gesubsidieerde) banen en de inburgering van migranten. Ook stelt de adviesgroep voor dat gemeenten een minister uit het nieuwe kabinet 'adopteren', die vervolgens een “speciale band” met de sociale vernieuwing in de betreffende gemeente moet onderhouden.

Vooral die extroverte categorie, kunst als decoratie, wint de laatste jaren steeds meer terrein. Het verklaart ook waarom de opzichtige, marmeren torso het wint van zeldzamere stukken uit de oudheid. Sommige kopers gaan zelfs zo ver een schilderij met bijvoorbeeld een blauw detail te kiezen omdat die kleur zo aardig harmonieert met het interieur. “Je praat tegenwoordig meer over het investeringskarakter van een kunstwerk dan over de esthetische waarde”, aldus Polak. En wat ook jammer is, men koopt in het algemeen teveel. Het is beter twee mooie dingen aan te schaffen, dan twintig matige, en daarbij moet men zich vooral laten adviseren. Doe-het-zelven wordt nooit wat.”