Aspirine

Het "aspirientje', genoemd in het artikel inzake de radijsplant (W&O 31 maart) is niet gebaseerd op salicylzuur, doch op het derivaat acetyl-salicylzuur. Het is niet duidelijk in hoeverre het besproken onderzoek stoelt op het zuivere salicylzuur (zoals in het artikel genoemd) of op het acetylsalicylzuur.

Bij verslaggeving dienen ook de chemische identiteiten juist weergegeven te worden. De lezers weten toch al te weinig van chemie af, en het publiek dient niet verder te worden "misleid' in dit opzicht.

    • Dr. P.F. van Velden