Amsterdam; Maatwerk

De sociale vernieuwing in Nederland is de afgelopen vier jaar gedeeltelijk geslaagd, concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de adviesgroep sociale vernieuwing van Binnenlandse Zaken in twee rapporten die vanochtend aan minister Van Thijn zijn aangeboden. De buurt veegt de straat, de werkloze verricht gesubsidieerd werk. Een nieuw kabinet mag de aandacht dan ook niet laten verslappen, zeggen de onderzoekers. Maar in de stad halen de bewoners de schouders op. Sociale vernieuwing, dat is toch het voetbalveldje om de hoek?

Amsterdam krijgt 70 miljoen gulden per jaar uit het gemeentefonds voor de bestrijding van achterstanden. Uit eigen middelen heeft Amsterdam daar nog eens 14 miljoen bijgezet op de begroting. De centrale stad geeft van het 'rijksgeld' 40 procent zelf uit, de rest wordt verdeeld over de zestien d. Sinds 1992 krijgen die er jaarlijks nog eens vijf miljoen bij van het stadhuis. Sociale vernieuwing moet immers vooral maatwerk zijn en de deelraden staan het dichtst de wijken.

Niet alle deelraden hebben dezelfde noden en er is dan ook een verdeelsleutel aan te pas gekomen om de ellendigste achterstanden per wijk in kaart te brengen. Veel inwoners, veel werklozen, veel migranten, weinig groen in de buurt, een grote woningdichtheid: het staat garant voor meer geld uit het stadsdeelfonds. Het betreft vooral de 'oude wijken', waar politici de mond van vol hebben omdat er grote concentraties van problemen zijn.

De 'beheerorganisatie Mercatorplein' is een model voor buurtbeheer waar oud-minister Van Thijn graag mee pronkt. Voor de beheerorganisatie is 252.000 gulden gereserveerd. Om het Mercatorplein te bevrijden van de enorme drugsoverlast en in één moeite door om te toveren tot een frisse buurt, hebben politie, stadsreiniging, milieupolitie, stadswachten, parkeerbeheer en alle andere mogelijke diensten de handen ineengeslagen.

De politie woont in een keetje op het plein en vandaaruit wordt de 'leefbaarheid' van de buurt nauwlettend in de gaten gehouden. En met resultaat, zo bleek eind vorig jaar uit een evaluatierapport. Als gevolg daarvan is de coördinator van het project is door Binnenlandse Zaken uitgenodigd een jaar lang op het ministerie mee te denken over buurtbeheer in Nederland.

    • Rob Schoof