Akkoord bij Fokker over beperking tot 750 ontslagen

ROTTERDAM, 14 APRIL. Fokker en de vakbonden zijn vannacht na twaalf uur onderhandelen overeengekomen dat bij de aangekondigde saneringsoperatie het aantal gedwongen ontslagen tot 750 zal worden beperkt. In totaal zal de ingreep 1900 banen kosten.

Gedwongen ontslagen worden zoveel mogelijk voorkomen door werktijdverkorting, afzien van loonsverhogingen, stimuleren van het natuurlijk verloop en plaatsen van mensen in een banenpool.

Met de maatregelen, die tot 1 mei 1996 gelden, bespaart Fokker op jaarbasis 150 miljoen gulden. Bij de vliegtuigbouwer werken nu nog ruim 10.000 mensen. De komende weken zullen de maatregelen nader worden uitgewerkt. Verwacht wordt dat de definitieve plannen 23 mei op tafel liggen.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid stemt in met een tijdelijke werktijdverkorting van 50 procent voor de duur van zes weken en voor maximaal 5000 werknemers. De eerste periode van werktijdverkorting is deze week ingegaan. Voor de niet gewerkte uren krijgt het personeel een uitkering. Fokker kondigt nu al aan drie keer verlenging van de vergunning te zullen aanvragen.

Oorspronkelijk wilden de bonden de minister bewegen in te stemmen met deeltijd-ontslag, waarbij het personeel gedurende een paar jaar in deeltijd zou werken met een WW-aanvulling. Hiermee ging minister De Vries niet akkoord.

De gedwongen ontslagen treffen vooral het personeel op Schiphol. Daar verdwijnen 379 banen. In de vestiging Drechtsteden vervallen 237 banen, op Ypenburg 85, bij Elmo 36 en op het hoofdkantoor in Amsterdam moeten 11 mensen gedwongen vertrekken.

Het bedrijf denkt 300 banen te kunnen redden door het produktiepersoneel bij bepaalde bedrijfsonderdelen twee uur minder te laten werken. De 36-urige werkweek gaat in op 1 januari volgend jaar. Voor medewerkers van de belangrijkste werkmaatschappij, Fokker Aircraft, en voor een aantal leidinggevenden gaat de werkweek terug van 38 naar 37 uur.

De werknemers zullen salaris moeten inleveren. De loonsverhoging van 1 procent die voor dit jaar en volgend jaar was voorzien, gaat niet door. Verder wordt een uitgestelde loonsverhoging van 2,25 procent uit 1993, die volgend jaar zou worden uitbetaald, weer ingetrokken. Ten slotte denkt Fokker 1 procent op de loonkosten te besparen door af te zien van extra periodieke loonsverhogingen. Dit beleid wordt ook in 1995 doorgevoerd. Al met al betekent dit voor volgend jaar een besparing op de loonkosten van 4,25 procent.

Nog eens 380 ontslagen denkt Fokker te kunnen voorkomen door natuurlijk verloop te stimuleren. Het bedrijf wil bij mensen met de VUT-gerechtigde leeftijd aandringen gebruik te maken van deze regeling. Ook zullen honderd werknemers van 55 jaar en ouder Fokker verlaten via een aantrekkelijke regeling.

Omstreeks 350 medewerkers belanden in een arbeidspool. Die gaat voor deze mensen, samen met uitzendbureau Start, actief bemiddelen op de arbeidsmarkt. De werknemers in dit project zijn volgens het ministerie van sociale zaken niet ontslagen van sollicitatieplicht wanneer zij een beroep doen op de Werkloosheidswet. Zodra Fokker weer personeel nodig heeft, zal op de mensen in de pool een beroep worden gedaan.