Administraties van scholen niet ingeperkt

DEN HAAG, 14 APRIL. De macht van de kantoren die de administraties van scholen beheren is in sommige regio's te groot. Toch zal minister J. Ritzen (onderwijs) daartegen geen maatregelen nemen. Hij verwacht dat de invloed van de kantoren de komende jaren zal afnemen door de schaalvergroting onder schoolbesturen. Die besturen kunnen daardoor beter tegenspel bieden tegen de professionele administratiekantoren. Dat schrijft Ritzen in een korte notitie aan de Tweede Kamer over de positie van de enkele tientallen administratiekantoren die het onderwijs kent. De Kamer had om de nota gevraagd naar aanleiding van enkele artikelen in NRC Handelsblad vorig najaar.