Zoveel gemeenten, zoveel nieuwe colleges; UTRECHT: Sneltram als zoenoffer

D66 en GroenLinks hebben bij de raadsverkiezingen in Utrecht met ieder negen zetels een ongekend succes behaald. In alle andere grote steden scoren beide partijen lager. D66 en GroenLinks hebben dan ook een stevig stempel gedrukt op de collegeformatie in Utrecht.

Dat ging gepaard met een zoenoffer: de sneltram door de binnenstad. De tram zorgde in het vorige college voor een wethouderscrisis met D66. CDA en PvdA moeten nu accepteren dat een GroenLinks-wethouder voorlopig alle aandacht schenkt aan een verbetering van het bestaande openbaar vervoer. Pas als dat optimaal is, kan een eerlijke vergelijking worden gemaakt met de sneltram en is een referendum over de kwestie mogelijk. D66 en GroenLinks wilden zelfs niet tegemoet komen aan de wens van de PvdA om zo'n referendum in ieder geval nog deze raadsperiode te laten houden.

Een beleidsterrein dat nog veel discussie kan opleveren is 'duurzaamheid en economische ontwikkeling'; de volgorde is symbolisch. Het is nog niet duidelijk hoe het begrip duurzaamheid op diverse terreinen zal uitpakken. Het is van elastiek en de vraag is hoe ver je het kunt uitrekken, betoogde GroenLinks tijdens de onderhandelingen.

De verliezer is de VVD. Zij had weliswaar als enige van de vorige collegepartijen een zetel gewonnen, maar mocht van D66 en GroenLinks niet meedoen. De VVD heeft tot het laatst betoogd dat de programmatische verschillen niet zo groot waren en dat werd door CDA en PvdA niet bestreden. Maar nu de liberalen alsnog aan de kant zijn gezet hebben zij in het collegeprogramma 'hoge verwachtingen met een lage realiteitszin' ontdekt.

  • Monique Snoeijen
  • Arjen Schreuder
  • Rob Schoof
  • Bas Blokker
  • Bert Determeijer
  • Jacques Herraets
  • Karin de Mik
  • Frank Poorthuis