Zoveel gemeenten, zoveel nieuwe colleges; ROTTERDAM: Werk, werk, werk

In Rotterdam is gisteren een breed samengesteld college van burgemeester en wethouders gekozen, bestaande uit zes wethouders van vijf partijen: PvdA, D66, CDA, VVD en GroenLinks.

Burgemeester Peper (PvdA) blijft de benoemde voorzitter. De wethouders zijn H. Simons (PvdA), H. Kombrink (PvdA), R. Smit (CDA), H. den Oudendammer (D66), H. van den Muijsenberg (VVD) en H. Meijer (GroenLinks). In het vorige college waren nog negen wethouders afkomstig van drie partijen: PvdA, CDA en VVD. Het CDA was bij de collegeponderhandelingen aanvankelijk tegen deelname aan het college van GroenLinks wegens het gevoerde oppositiebeleid en de geringe bestuurlijke ervaring, maar gaf haar verzet op.

Het programma voor de collegeperiode heet 'Werk en veiligheid, dat kan alleen samen'. Tijdens de eerste raadsvergadering kreeg onderhandelaar Simons lof voor zijn vermogen tot het bereiken van compromissen. Het Haagse duo Simons-Kombrink kreeg bij stemming in de gemeenteraad van de 43 uitgebrachte stemmen 34 stemmen voor en negen onthoudingen.

In het programma staat onder meer dat het kabinet over de toekomst van het vliegveld Zestienhoven moet beslissen en dat er een correctief referendum komt. Ook komt er een werkgelegenheidsprogramma voor laag opgeleiden. PvdA-fractievoorzitter P. Aubert verklaarde dat de inzet van de grootste Rotterdamse partij in de komende raadsperiode zal zijn: “Werk, werk en nog eens werk.”

  • Monique Snoeijen
  • Arjen Schreuder
  • Rob Schoof
  • Bas Blokker
  • Bert Determeijer
  • Jacques Herraets
  • Karin de Mik
  • Frank Poorthuis