Zoveel gemeenten, zoveel nieuwe colleges; NIJMEGEN: Groen verdriet

In Nijmegen is geen extreem-rechte groepering erin geslaagd een raadszetel te verwerven.

De installatie gisteren was dan ook een min of meer bezadigde aangelegenheid. Het leed was al eerder geschied. GroenLinks is, in ieder geval naar de buitenwereld toe, zeer verdrietig dat het zijn wethouderszetel heeft moeten inleveren. De partij is evenwel intern verdeeld over de afgelopen vier jaar, waarin het wel college-verantwoordelijkheid droeg. De GL-wethouder voor milieu was verantwoordelijk voor uitbreiding van de vuilverbrandingsinstallatie, wat hem binnen de partij op enorme kritiek kwam te staan.

  • Monique Snoeijen
  • Arjen Schreuder
  • Rob Schoof
  • Bas Blokker
  • Bert Determeijer
  • Jacques Herraets
  • Karin de Mik
  • Frank Poorthuis