Zoveel gemeenten, zoveel nieuwe colleges; MAASTRICHT: Winst voor verliezers

In Maastricht zijn de verliezers in de strijd om de raadszetels winnaars geworden in de strijd om de wethouderszetels en zijn omgekeerd de winnaars van de verkiezingen verliezers geworden (op D66 na) bij de collegevorming.

CDA en PvdA, die ieder vier raadszetels kwijtraakten, hebben ieder hun twee wethouderszetels behouden en zelfs verzwaard. D66 heeft haar winst van vier naar zes raadszetels kunnen verzilveren door haar ene wethouderszetel meer gewicht te geven en de VVD, die van drie op vier raadszetels kwam, is haar ene wethouderszetel kwijtgeraakt.

Een en ander is het gevolg van de beslissing om het aantal wethouders terug te brengen van zes naar vijf. Op dat moment stond vast dat óf D66 óf de VVD niet meer in het college zou terugkeren. CDA en PvdA hielden immers vast aan hun twee wethouderszetels. De VVD stemde gisteren tegen het nieuwe college omdat volgens lijsttrekker mr. M. Verbeet D66 hun samen erin óf samen eruit-afspraak had geschonden. Ook de allergrootste winnaar, de Seniorenpartij, die op 2 maart van twee op vijf zetels kwam, stemde tegen het nieuwe college omdat zij daar geen zetel in had gekregen.

Het nieuwe Maastrichtse college kan rekenen op de steun van 26 van de 38 raadsleden. De 39-ste zetel in de Maastrichtse raad blijft onbezet, omdat de Centrumdemocraten er niet in zijn geslaagd een kandidaat te vinden die bereid of in staat was die zetel te bezetten.

  • Monique Snoeijen
  • Arjen Schreuder
  • Rob Schoof
  • Bas Blokker
  • Bert Determeijer
  • Jacques Herraets
  • Karin de Mik
  • Frank Poorthuis