Zoveel gemeenten, zoveel nieuwe colleges; DEN HAAG: Veel bezuinigen

Het Haagse college van B en W wordt de komende raadsperiode gevormd door dezelfde brede coalitie van de afgelopen vier jaar.

Daarin hebben de vier grote partijen, VVD, PvdA, CDA en D66 zitting. De VVD levert drie van de zeven wethouders. De liberalen, de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, leveren ook de enige wethouder die nog geen zitting had in het college: R. van de Laar, die de portefeuille economische zaken gaat beheren. De andere twee zijn lijsttrekker L. Engering (financiën en cultuur) en H. Meijer (verkeer en binnenstad).

Het college bestond de vorige raadsperiode uit acht wethouders, nu uit zeven. Over die vermindering waren de fracties het al voor de verkiezingen eens. PvdA-wethouder C. Martini en zijn CDA-collega N. Dijkhuizen keren niet terug in het college. De PvdA, voor het eerst in lange tijd de tweede partij in de Hofstad, levert twee wethouders: P. Noordanus houdt de portefeuille ruimtelijke ordening, A. van Kampen onderwijs. Voor D66 blijft J. van der Putten (milieu) de enige wethouder in het college. Het CDA houdt alleen J. Luyten (gezondheidszorg) over.

Het belangrijkste punt bij de college-onderhandelingen was de financiële positie van de stad. Pas enkele dagen nadat het college was gevormd kwamen de fracties tot een akkoord over de bezuinigingen die de komende jaren noodzakelijk zijn. De gemeente gaat 63 miljoen gulden gaan bezuinigen. Dat kan bedrag oplopen tot maximaal 75 miljoen gulden, zo werd bepaald. Op het ambtelijk apparaat wordt 30 miljoen gulden bezuinigd. Dat gebeurt door grotere doelmatigheid, minder overlappingen van taken tussen de diensten en door reorganisaties. Twintig miljoen gulden moet komen van kortingen op subsidies. Tenslotte zal zo'n 10 miljoen vrijkomen door vermindering van gemeentelijke taken.

  • Monique Snoeijen
  • Arjen Schreuder
  • Rob Schoof
  • Bas Blokker
  • Bert Determeijer
  • Jacques Herraets
  • Karin de Mik
  • Frank Poorthuis