Vrijgeleide Surinaamse zakenman

AMSTERDAM, 13 APRIL. Het openbaar ministerie in Amsterdam heeft de Surinaamse rijsthandelaar S.G. een vrijgeleide gegeven om hem in Nederland te kunnen horen in een strafzaak tegen twee advocaten.

De twee advocaten worden verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Ze zouden door het opstellen van een valse verklaring 17,5 miljoen gulden hebben gepoogd te onttrekken aan het beslag van de failliete Femis-bank. In strijd met de waarheid zou in de verklaring zijn gezegd dat het bedrag eigendom was van de Surinamer S.G., terwijl de advocaten wisten dat het geld van een man uit Utrecht was. Het geld is volgens justitie verdiend met drugshandel.

De Surinamer, die in deze strafzaak ook van medeplichtigheid wordt verdacht, is gisteren in Nederland aangekomen en blijft een week. Hij zal in ruil voor zijn verklaring niet worden gearresteerd.

De raadsman van de gearresteerde Amsterdamse advocaat Oscar H., G. Spong, verwacht dat zijn cliënt uiteindelijk om formele gronden niet kan worden veroordeeld. Volgens Spong staat vast dat het onderzoek naar mr. H. en verscheidene andere verdachten is begonnen met een vals proces-verbaal waarin opsporingsambtenaren een niet bestaande informant hebben opgevoerd. Op grond van 'mededelingen' van deze informant werd een boot aan de ketting gelegd, een kluis in Haarlem onderzocht en uiteindelijk huiszoeking verricht bij de Femis-bank.