Tandartsen stoppen met gratis verdovingen voor fondspatiënten

ROTTERDAM, 13 APRIL. De Nederlandse tandartsen dreigen te stoppen met het geven van een verdoving bij het vullen van kiezen en andere gratis behandelingen waar ziekenfondspatiënten geen vergoeding voor krijgen. De tandartsen overwegen verder geen nieuwe patiënten meer aan te nemen en geen nieuwe contracten meer af te sluiten met de zorgverzekeraars. Aan het opstellen van keuringsrapporten voor het afsluiten van tandheelkundige verzekeringen zullen de tandartsen niet meer meewerken.

De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) dreigt met deze maatregelen omdat een in september 1993 door het ministerie van WVC afgekondigde tariefsverlaging voor tandartsen een feit is geworden. Op 8 april verloor de NMT een kort geding tegen de tariefsverlaging dat de maatschappij had aangespannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het betekent dat op 1 april de tandartstarieven zijn verlaagd met 1,8 procent voor ziekenfondsverzekerden en 3,8 procent voor particulieren.

Op de ledenvergadering van 3 juni moeten de aangesloten tandartsen zich uitspreken over het doorgaan van de overwogen acties. Het bestuur van de NMT gaat ondertussen door met juridische procedures. Behalve het kort geding is in december vorig jaar een bodemprocedure gestart tegen de zogenoemde 'ramingsmethodiek' van de overheid. Volgens een woordvoerder van de NMT zal er eventueel worden doorgeprocedeerd tot het Europese Hof. De NMT is ervan overtuigd dat de ramingen van de overheid te onzeker zijn en vooral voor de particuliere sector 'boterzacht' zijn. Volgens de NMT houdt WVC onterecht geen rekening met de toenemende vraag naar tandheelkundige zorg.

“De overheid heeft alleen waargenomen dat er in 1992 95 miljoen meer dan de uitgetrokken 2200 miljoen is uitgegeven. De overheid wil niet meer geld uittrekken voor tandheelkundige zorg. Daarmee gaat ze voorbij aan het feit dat de vraag naar tandheelkundige zorg toeneemt. Niet alleen doordat er meer mensen komen, maar ook door de vergrijzing en het feit dat er veel meer mensen met hun eigen gebit oud worden en dus naar de tandarts blijven gaan en doordat er allochtonen naar Nederland komen die we op hetzelfde gezondheidspeil willen krijgen als andere Nederlanders.”

De NMT ageert ook tegen het verplicht opgelegde overheidskartel waarbij de particuliere tarieven dwingend zijn opgelegd. Volgens de NMT is die maatregel in strijd met het verdrag van Maastricht.