Sterke groei van handel Nederland met Oost-Europa

DEN HAAG, 13 APRIL. De Nederlandse handel met Midden- en Oosteuropese landen groeit sterk.

In de eerste 9 maanden van 1993 steeg de Nederlandse export ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor met 32 procent tot 4,6 miljard gulden, terwijl de import met 36 procent groeide tot 3,9 miljard. De Nederlandse investeringen in landen als Polen, Rusland, Tsjechië en Slowakije stegen van 656 miljoen in 1992 tot 1,4 miljard in 1993. Dit heeft staatssecretaris Van Rooy vandaag bekendgemaakt. De meeste groei (ruim 60 procent) wordt gerealiseerd in de voormalige Sovjet-Unie en Bulgarije, terwijl ook de uitvoer naar Hongarije en Tjechië (30 procent) zich goed ontwikkelde. De Nederlandse uitvoer naar Midden- en Oost-Europa bestaat vooral uit landbouwprodukten en kapitaalgoederen. De groei zit echter met name in chemische produkten.