Rijk bereid snel invalide ambtenaren aan te nemen

DEN HAAG, 13 APRIL. De rijksoverheid komt alsnog tegemoet aan de verplichting dat vijf procent van haar werknemers uit gehandicapten bestaat. Dit hebben de ministers Van Thijn (binnenlandse zaken) en De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) de Tweede Kamer gisteren beloofd.

In antwoord op vragen van het Kamerlid Willems (GroenLinks) erkende Van Thijn dat het rijk in elk geval aan zijn eigen verplichtingen moet voldoen, wil het kabinet het particuliere bedrijfsleven op dit terrein kunnen aanspreken. Ook voor bedrijven geldt dat eind 1995 vijf procent van hun werknemers uit gehandicapten dient te bestaan, zonder dat deze verplichting overigens dwingend is opgelegd; er staat geen sanctie tegenover.

Per 1 januari volgend jaar zullen gehandicapten drie procent van het personeelsbestand bij het rijk uitmaken, beloofde Van Thijn, en binnen één à twee jaar moet dan de vijf procent zijn gehaald. Zijn ministerie is inmiddels in gesprek met het uitzendbureau Start om de instroom van gehandicapte werknemers van buitenaf te bevorderen.

Willems had verwezen naar een recent rapport van de Algemene Rekenkamer dat voor de rijksoverheid “desastreus” was uitgepakt. Zo bleek dat het rijk in 1992 slechts dertien gehandicapte werknemers in dienst had genomen op een totale instroom van 10.000. Van Thijn noemde het rapport gisteren een “slecht signaal” voor de rijksoverheid en De Vries erkende dat het stuk “ons met de neus op de feiten drukt”. De minister van sociale zaken kondigde aan dat zijn departement nog dit jaar vijftig vacatures door gehandicapten zal laten vervullen, “tegen de stroom van de inkrimping van het personeelsbestand in”.

Van Thijn sluit niet uit dat in de toekomst een quoteringsregeling wordt ingevoerd, waarbij werkgevers op straffe van een sanctie worden verplicht voldoende gehandicapten in dienst te hebben. De huidige wet laat de invoering van een dergelijke regeling open; werkgeversorganisaties verzetten er zich fel tegen. De voormalige staatssecretaris van sociale zaken, Ter Veld, pleitte vorige week op een symposium voor de invoering van zo'n quoteringsregeling.