Raet verkoopt buitenlandse activiteiten

ROTTERDAM, 13 APRIL. Automatiseringsbedrijf Raet in Utrecht wil zijn buitenlandse dochteronderneming ACI verkopen. ACI, goed voor circa 20 procent van de omzet, sluit volgens de leiding van Raet onvoldoende aan bij de rest van het bedrijf.

Dit heeft de directie van Raet vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de resultaten over 1993. De onderneming boekte een netto winst van 6,2 miljoen gulden, 3,2 miljoen minder dan in 1992. Voorgesteld wordt een dividend van 6,40 gulden per aandeel. Vorig jaar was dit het dubbele, nadat in 1991 het dividend was gepasseerd.

Raets omzet daalde met ruim 6,5 procent tot 670 miljoen gulden. De daling is voor twee derde toe te schrijven aan beëindigen of afstoten van werkzaamheden. Raet kampt met felle concurrentie en een teruglopende conjunctuur.

De onderneming voert sinds vorig jaar een ingrijpende reorganisatie door om de teruggang in resultaten te keren. Als onderdeel daarvan worden dochterbedrijven afgestoten en tot eind 1994 honderden banen geschrapt. De complete directie van de onderneming is inmiddels met instemming van de commissarissen (vertegenwoordigers van aandeelhouders Heidemij, Delta Lloyd, NIB, Centraal Beheer en Alpinvest) vervangen. Mr. W. Huisman, directievoorzitter van Raet, maakte eind vorig jaar bekend dat Raet zijn Nederlandse personeelsbestand met 300 man zou terugbrengen tot 2200 eind 1994.

ACI, met kantoren in België, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland, is voortuitlopend op verkoop dit jaar per ultimo 1993 gedeconsolideerd. 'Markt- en produktposities' hebben onvoldoende raakvlakken met die van andere werkmaatschappijen, aldus Raet, waardoor de mogelijkheden voor synergie minimaal zijn gebleken.

De directie van Raet verwacht dat de lopende reorganisatie al dit jaar een positief effect zal hebben op het bedrijfsresultaat. Het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg over 1993 14,7 miljoen gulden, tegenover 19,6 miljoen een jaar eerder. Vorig jaar stootte Raet al de dochterbedrijven Management for Systems + Operations af, alsmede het rekencentrum van Raet Facilities & Services.

Door de verkoop van ACI zal het resultaat van Raet in 1994 per saldo dalen. De onderneming is “op langere termijn” positief over haar vooruitzichten. De verwachting voor het lopende boekjaar geeft aanleiding tot “voorzichtig optimisme”, hoewel Raet in verschillende sectoren druk op de marges blijft ondervinden.

De daling van de netto winst was dit jaar voor een belangrijk deel te wijten aan buitengewone lasten van per saldo 8,6 miljoen gulden. Reorganisatiekosten droegen voor 10,3 miljoen aan die lasten bij.

De kasstroom van Raet bedroeg vorig jaar 44,5 miljoen gulden, tegenover 51,6 miljoen het jaar ervoor. De afschrijvingen daalden van 42,2 miljoen naar 38,3 miljoen. Aan materiële activa (gebouwen, apparatuur) besteedde Raet per saldo 7 miljoen gulden, een aanzienlijke daling ten opzichte van 1992 toen de investeringen 42,1 miljoen bedroegen.

Het eigen vermogen van het automatiseringsbedrijf steeg vorig jaar licht: van 44,7 miljoen gulden naar 45,4 miljoen. Het aansprakelijk vermogen nam, door aflossing van achtergestelde leningen, af van 99,3 miljoen tot 79,8 miljoen gulden.