Meeste protest tegen rechtse raadsleden was vreedzaam

ROTTERDAM, 13 APRIL. Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraden is gisteren op veel plaatsen gedemonstreerd tegen extreem-rechtse raadsleden. De protesten verliepen over het algemeen vreedzaam en bleven veelal beperkt tot tromgeroffel, fluitconcerten, leuzen en demonstraties. Alleen in Utrecht, Arnhem en Zwolle moest de politie echt in actie komen.

In Utrecht hadden ongeveer driehonderd demonstranten het stadhuis geblokkeerd. Zij werden door de politie op het verkeerde been gezet doordat deze de vier extreem-rechtse raadsleden per boot afleverde aan de zijkant van het stadhuis. Tijdens de installatie riep burgemeester Opstelten de raadsleden op zich “sterk te maken voor een tolerante, kleurrijke stad waar iedereen zich thuis moet voelen ongeacht ras of kleur”. De politie verrichtte zes arrestaties.

In Arnhem kwam het raadslid voor de CD Selhorst aanvankelijk niet door de blokkade van driehonderd demonstranten heen. De politie probeerde de blokkade te breken, waarbij over en weer enkele rake klappen werden uitgedeeld. Als enige kreeg Selhorst na de installatieplechtigheid van burgemeester Scholten geen hand. De burgemeester kreeg een ovationeel applaus van zijn ambtenaren en de publieke tribune.

In Zwolle voerde de politie enkele charges uit om demonstranten voor het stadhuis te verjagen. Na het politie-optreden kon het raadslid Ruitenberg (CP'86) naar binnen. De politie arresteerde na de installatie drie mensen die het op de familie van Ruitenberg hadden gemunt.

In Hoorn, Purmerend, Zwijndrecht en Hilversum werden tientallen demonstranten van de publieke tribune verwijderd, omdat ze zoveel herrie maakten dat de installatie van de raadsleden onmogelijk werd. Toen ze het verzoek om kalmte negeerden, werden ze de zaal uit gezet. In Hilversum werd één arrestatie verricht wegens verstoring van de openbare orde. In Dordrecht werden tijdens de installatie van drie CD'ers eieren tegen de ramen van het stadhuis gegooid.

In Amsterdam demonstreerden vierhonderd mensen tegen de installatie van de vier raadsleden van de CD, die 's morgens in alle vroegte onder politiebegeleiding het stadhuis waren ingegaan. De organisatoren hadden op vijftienhonderd mensen gerekend.

Bij het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel hielden ongeveer vierhonderd jongeren een protestdemonstratie tegen de zes extreem-rechtse politici in de raad. Uitspraken van CD'er Richard van der Plas over joden en van Martijn Freling van CP'86 over dodenlijsten werden op de hak genomen en er gingen liedteksten rond, onder andere op de wijs van 'Aan de Amsterdamse grachten': “Al die Centrumdemocraten, weet je waar ik die het liefst zou zien, in de Amsterdamse grachten, of nog liever onder lijn 10.” Ook waren er spandoeken, met teksten als 'Janmaat is niet mijn maat' en 'Het gemeentehuis is geen CD-speler'. De installatie van de CD-leden en van het CP'86-lid Martijn Freling verliep verder rustig. Fractievoorzitter Wim van Ginneke van de Centrumdemocraten nam zelfs het woord en sprak zijn teleurstelling uit dat zijn partij buiten de college-onderhandelingen was gehouden.

In Den Haag verzamelden zich veertig demonstranten van de Federatie van Hindoestaanse Organisaties voor de raadzaal. Er deden zich geen incidenten voor. In de Haagse gemeenteraad is het aantal leden van de Centrumdemocraten door de verkiezingen van vorige maand verdubbeld naar vier. De tweede extreem-rechtse partij in Den Haag, CP'86, bezet één zetel. In de raadszaal droeg een groot aantal raadsleden een button waarmee ze hun afkeer van deze partijen toonden. Burgemeester Havermans riep de raadsleden op om het debat met de extreem-rechtse partijen aan te gaan en hun denkbeelden te ontmaskeren. Van de CD- en CP'86-leden zei hij te verwachten dat zij zich het werk in de raad meer aantrekken dan zij de afgelopen vier jaar hebben gedaan.

In Eindhoven werd een van de twee raadsleden voor de CD, Schoonbeek, tijdens een receptie na de installatie door demonstranten bekogeld met exotische hapjes. De twee CD'ers werden na de plechtigheid onder politiebegeleiding uit het gemeentehuis geloodst. Thuisgekomen ontdekte Schoonbeek dat zijn huis was beklad met anti-racistische leuzen.