Meer Denen zonder werk

KOPENHAGEN, 13 APRIL. De werkloosheid in Denemarken is in februari gestegen tot 12,6 procent van de beroepsbevolking. In januari was dat 12,5 procent. Verwacht was dat het percentage zou dalen tot 12,3 procent, mede door de introductie van een nieuwe wet die het werknemers mogelijk maakt langer ouderschapsverlof op te nemen, langdurig verlof te nemen voor scholing of onbetaald verlof te nemen voor 80 procent van de werktijd. (Reuter)