Kravtsjoek: gevaar van desintegratie van Oekraïne valt mee

MOSKOU, 13 APRIL. In een reactie op de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen in de Oekraïne heeft president Kravstjoek gezegd dat het gevaar van een splitsing van het land meevalt. Hij zei echter ook dat hij het Oekraïnse politieke stelsel nog niet rijp acht voor de geplande presidentverkiezingen in juni.

Volgens onvolledige uitslagen hebben communisten en socialisten 124 van de 450 parlementszetels behaald. Gematigde nationalisten hebben 60 zetels, extreem-nationalisten hebben er vijf. De gematigd hervormingsgezinde partij van ex-premier Koetsjma krijgt waarschijnlijk 20 zetels. Onafhankelijke kandidaten zullen ongeveer 160 plaatsen bezetten en de rest van de zetels zal leeg blijven omdat in die kiesdistricten niet is voldaan aan de voorwaarde dat een kandidaat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen moest halen bij een opkomst van tenminste 50 procent.

Het is onduidelijk welke politieke stroming in het nieuwe parlement de boventoon zal gaan voeren. De communisten hebben campagne gevoerd voor nauwere economische en politieke banden met Rusland, waar de economie zich minder slecht heeft ontwikkeld dan in de Oekraïne. De nationalisten verzetten zich daar juist hardnekkig tegen. De onafhankelijke kandidaten zijn voor het merendeel directeuren van fabrieken en boerderijen die vooral hebben beloofd de belangen van hun eigen kiesdistrict te behartigen.

“Het parlement is niet slechter dan het vorige, maar ook niet beter”, zo constateerde de nationalistische leider Vjatsjeslav Tsjornovil. Het vorige parlement, dat nog in de tijd van de Sovjet-Unie was gekozen, kenmerkte zich allesbehalve door baanbrekende beslissingen, zeker waar het de hervorming van de economie betrof.

Omdat de communisten vooral sterk zijn in het oosten en de nationalisten in het westen van het land, is herhaaldelijk gewaarschuwd voor splitsing van het land. President Kravtsjoek zei gisteren dat de kiezers in het oosten niet zozeer hereniging met Rusland willen als wel verbetering van hun economische omstandigheden. “Als de economische situatie hier en in Rusland normaal zou zijn, zou deze kwestie zelfs helemaal niet spelen.”

Kravtsjoek had voor de parlementsverkiezingen gezegd dat hij de verkiezingen voor zijn eigen ambt, die voor juni op de agenda staan, zou afgelasten als het nieuwe parlement niet in staat zou zijn beslissingen te nemen, bijvoorbeeld doordat er teveel zetels onbezet zouden blijven.