J.P. MUNTING; Chemicus stapt op

Hij wenst net zo geruisloos te gaan als hij tweeëneenhalf jaar geleden is gekomen. “Om persoonlijke redenen” legt voorzitter-directeur dr. J.P. Munting van de Algemene Werkgevers Vereniging (AWV) per 1 juli zijn functie neer, zo maakte de AWV gisteren bekend. Maar bronnen binnen de vereniging bevestigen dat hij “niet de juiste man op de juiste plaats” was.

Munting (58) volgde eind 1991 R. van Wijk op als voorzitter-directeur van de AWV. Hij wil zijn voortijdige vertrek niet toelichten en volstaat met verwijzing naar “mij moverende redenen”. De aankondiging komt aan de vooravond van de viering van het 75 jarig jubileum van de AVW. “Ik vond het wel zo ordelijk mijn vertrek vóór het feest bekend te maken in plaats van vlak erna”, aldus Munting. Hij zegt nog niet te weten wat hij gaat doen.

De in Haarlem gevestigde AWV adviseert ondernemers in de industrie over sociaal-economische aangelegenheden en is zo betrokken bij ruim 300 collectieve arbeidsovereenkomsten. De organisatie, die direct en indirect zo'n 1.800 bedrijven als lid heeft, timmert minder aan de weg dan de werkgeversorganisaties VNO en NCW, waarbij veel werkgevers/bedrijven zijn aangesloten die ook AWV-lid zijn.

Naar aanleiding van het vertrek van Munting heeft de AWV-bestuur besloten de gecombineerde functie van voorzitter en directeur op te heffen. Het directeurschap zal per 1 juli worden overgenomen door F.J. Scholten (66) die tot twee jaar geleden directeur personeel en organisatie van de Hoogovens Groep was. Hij zal deze functie bekleden totdat een nieuwe directeur is gevonden. Directeur G. van Reenen van papierconcern Parenco in Renkum is per 1 juli voorgedragen voor het voorzitterschap van de AWV. Hij maakt al geruime tijd deel uit van het AWV-bestuur. Munting weerspreekt dat de opsplitsing van zijn functie aanleiding voor zijn vertrek is. “Integendeel, daar ben ik het helemaal mee eens.”

Bronnen binnen de AWV wijzen erop dat het Munting sinds zijn aantreden niet is gelukt zijn voorganger Van Wijk te doen vergeten. Van Wijk was gepokt en gemazeld in het 'politiek-diplomatieke' handwerk in de sociale economie. Zijn stem legde gewicht in de schaal, zowel binnen de AWV, als in het overleg met de bevriende organisaties VNO en NCW, als binnen de diverse Haagse overlegcircuits.

Munting, chemicus van origine en voor zijn overstap naar de AWV op directieposten bij achtereenvolgens Akzo, Borg Warner Chemicals en Alcoa Nederland, zou er niet in geslaagd zijn de leemte te vullen die Van Wijk achterliet. De AWV-invloed taande en in de actuele discussie in werkgeverskringen over het versterken van de onderlinge samenwerking en het stroomlijnen van de belangenbehartiging speelt Munting geen rol van betekenis. “Hij hoort erbij, maar hij telt niet mee”, aldus een ingewijde.