Jeltsin waarschuwt tegen nieuwe luchtacties

MADRID, 13 APRIL. De Russische president Boris Jeltsin heeft gisteren herhaald dat de luchtaanvallen van NAVO-troepen op Servische posities in Bosnië het conflict in voormalig Joegoslavië dreigen te verscherpen en kunnen doen uitlopen op “een oorlog zonder eind”. Jeltsin legde alle verantwoordelijkheid van een mogelijke verstoring van het vredesproces bij “diegenen die het bevel voor de aanval hebben gegeven.” Jeltsin deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie naar aanleiding van het Russische staatsbezoek aan Spanje.

Tijdens het kortstondige persoptreden verklaarde Jeltsin zijn onvrede over de luchtaanvallen te hebben geuit tegenover de Amerikaanse president Clinton en zijn Spaanse gastheren. De kritiek, zei hij, is vooral bedoeld als een ondersteuning van het vredesproces, dat uitsluitend gediend is met “zorgvuldige onderhandelingen” en niet met geweld. “In dat deel van de wereld kunnen we alleen denken aan oplossingen rond de onderhandelingstafel.” Jeltsin zei dat zijn minister van buitenlandse zaken Kozyrev zonodig - wellicht al morgen - in ex-Joegoslavië zou kunnen zijn voor nadere onderhandelingen.

De Russische president waarschuwde dat de luchtaanvallen kunnen leiden tot uitstel van het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord tussen Moskou en de NAVO, Partnership for Peace. Hoewel Rusland de gebeurtenissen in Bosnië niet rechtstreeks met het akkoord verbinden, gaf Jeltsin aan op dit moment evenmin haast te hebben met de ondertekening van dat akkoord.

Tijdens zijn optreden gistermiddag verklaarde de Russische president in een uitstekende conditie te verkeren. “Ik zou willen dat jullie allemaal zo'n goede gezondheid hadden”, aldus Jeltsin. Tot zover onze correspondent.

Ook in Moskou hebben diverse politici gisteren opnieuw kanttekeningen geplaatst bij de NAVO-luchtacties in Bosnië. Ivan Rybkin, de voorzitter van de Staatsdoema, een van de kamers van het Russische parlement, zei dat de luchtacties gevolgen kunnen hebben voor de Russische toetreding tot het Partnership for Peace-programma. Vice-premier Sergej Sjachraj liet weten dat de luchtacties de nationalistische extremisten in Rusland in de kaart spelen: “De bombardementen zijn minder gericht geweest op Servische stellingen dan op de intere stellingen in Rusland. Ze vormen een klap voor de hervormingen in Rusland,” aldus Sjachraj. (Reuter, AP)

    • Steven Adolf