Imam-opleiding

Bij de redactionele inkorting van mijn bijdrage over imams en geestelijke verzorging voor moslims (gepubliceerd op de opiniepagina van gisteren) is helaas een essentieel punt verdwenen.

Imams kunnen alleen worden opgeleid door moslims, die dan zelf dienen te beslissen over participatie van vrouwen. Door het aanbrengen van een onderscheid tussen enerzijds de rituele functies van de imam en anderzijds de vakgebieden geestelijke verzoring en godsdienstonderwijs ontstaat de mogelijkheid om opleidingen voor deze vaktechnische terreinen aan reguliere Nederlandse instellingen te laten verzorgen. Het is dan wel gewenst dat ook daar alle islam-specifieke vakken door moslims worden gedoceerd. Participatie van vrouwen in onderwijs en geestelijke verzorging levert geen problemen op, maar in de rituele functie van imam ligt dat anders.

    • Sajida Abdus Sattar