Hagemeyer mikt op verdere expansie in Europa en Azie

AMSTERDAM, 13 APRIL. Handelshuis Hagemeyer staat op het punt een belang van 50 procent in de Oostenrijkse technische handelsonderneming Schweitzer (omzet 120 miljoen) te nemen. Een tweede acquisitie van Hagemeyer is een kleine onderneming op het gebied van consumentenprodukten in Australie met een omzet van 17 miljoen.

De overname van Schweitzer, waarbij Hagemeyer de mogelijkheid openhoudt later een meerderheid in het bedrijf te nemen, moet volgens bestuursvoorzitter A. H. Land vooral worden gezien als een poging meer greep te krijgen op de Oosteuropese markt, waar het concern via de Duitse dochter Froschl al actief is in Tsjechie.

Bovendien passen de acquisities precies in de lange-termijnstrategie van Hagemeyer, dat er op gericht is via overnames zowel in Europa als in Azie sneller te groeien en de risico's zoveel mogelijk te spreiden. Tijdens een toelichting op de jaarcijfers verklaarde Land: “We zijn voortdurend bezig nieuwe bedrijven te verwerven, maar ook op eigen kracht zullen we een verdere groei kunnen bereiken.”

Handelshuis Hagemeyer, volgens Land nog steeds een produkt van oer Hollandse handelsgeest, heeft in 1993 een uitstekend jaar achter de rug waarin de de omzet toenam met 15 procent naar 3,9 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat steeg in die periode naar 9,4 procent tot 206 miljoen. De netto winst ging met 56 procent omhoog naar 161 miljoen. Daarin is een buitengewone bate van 38 miljoen begrepen door de verkoop van onroerend goed in Singapore. Per aandeel steeg het resultaat na belastingen van 7,72 naar 11,37 gulden.

Vooral de explosief gestegen netto winst is opmerkelijk. Nog maar twee jaar geleden werd voor het eerst de grens van 100 miljoen gulden door Hagemeyer overschreden. Hagemeyer en Land straften daarmee de scepsis af van een aantal beleggers dat een dergelijke winst voor een handelshuis als Hagemeyer met iets meer dan 5000 medewerkers in 1992 niet voor mogelijk hield. Intussen is het vertrouwen in het aandeel Hagemeyer volgens Land weer hersteld. Vanochtend noteerde het fonds op de beurs onveranderd op 142,00 gulden.

Om in de toekomst een grote acquistitie, wellicht in Azie waar Hagemeyer een omzetstijging van 30 a 40 procent nastreeft, mogelijk te maken sluit Land niet uit dat Hagemeyer in de toekomst met een emissie komt, hoewel de bestuursvoorzitter altijd huiverig is voor een verwatering van het aandelenkampitaal. Hagemeyer steunt momenteel op drie grote pijlers. Consumentenprodukten vormen 51 procent van de omzet van Hagemeyer, elektrotechnische materialen 35 procent en levensmiddelen 14 procent. “In de laatste sector gaat het vooral om niche-markten waarop we actief zijn”, aldus Land. “Met giganten als Nestle of Unilever kunnen we natuurlijk nooit concurreren.”