Haagse ambtenaren willen artikel 12

DEN HAAG, 13 APRIL. Ambtenaren van de gemeente Den Haag willen dat het rijk het stadsbestuur onder curatele stelt.

Ze hebben staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) gisteren per brief gevraagd de gemeente de artikel 12-status te verlenen. Het gaat om een symbolische actie, want formeel hebben de ambtenaren bij dergelijke verzoeken geen inspraak. De ambtenaren willen met hun actie blijk geven van hun wantrouwen ten opzichte van het nieuwe stadsbestuur. Oorzaak van de vertrouwensbreuk zijn de aangekondigde financiële maatregelen. De onderhandelaars voor het nieuwe college kwamen overeen de komende vier jaar 63 tot 75 miljoen gulden te bezuiningen. Van de bezuinigingen moet 30 miljoen uit het ambtelijk apparaat komen. De ambtenaren zijn het hier niet mee eens.