Geen 'pool' verzekering na beving of wateroverlast

DEN HAAG, 13 APRIL. De ministeries van binnenlandse zaken en van financiënen het Verbond van verzekeraars hebben geen overeenstemming met elkaar kunnen bereiken over een verzekering tegen aardbevings- en overstromingsrisico's. De hoogte van de financiële bijdrage van de rijksoverheid aan de te vormen'verzekeringspool' vormde een breekpunt in de onderhandelingen.

Dit blijkt uit een brief die de ministers Van Thijn (binnenlandse zaken) en Kok (financiën) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De ministers hebben aangeboden 80 miljoen gulden bij te dragen aan de pool waarin de verzekeraars 50 miljoen gulden willen storten. In totaal zou dan bij een calamiteit voor de verzekerden een bedrag van 130 miljoen gulden beschikbaar zijn. Dit zou grosso modo voldoende zijn geweest om de inboedel- en opstalschade van de recente overstroming en aardbeving in Limburg te dekken. Daarnaast hebben de ministers de verzekeraars een fiscale regeling in de reserveringssfeer in het vooruitzicht gesteld.

Het Verbond van verzekeraars wil echter dat de overheid minimaal 200 miljoen gulden bijdraagt. De verzekeraars en herverzekeraars zien anders geen mogelijkheid de schade als gevolg van natuurrampen verzekerbaar te maken omdat de schade extreem groot kan zijn. Bovendien willen de verzekeraars dat op termijn iedereen die een inboedel- of opstalverzekering heeft een extra premie betaalt en verplicht verzekerd is tegen de schade door natuurrampen. De verzekeringspool ziet het verbond als een tijdelijke constructie. Nu er geen verzekering komt, zal de rijksoverheid bij een nieuwe aardbeving of overstroming dezelfde aanpak volgen als bij de calamiteiten in Limburg.

In de brief schrijven de bewindslieden dat bijna 6000 particulieren, 1600 ondernemingen en 560 agrarische bedrijven schade hebben gemeld als gevolg van de overstroming in december 1993. De Stichting Watersnood 1993 heeft aan particulieren al een bedrag van 46 miljoen gulden uitgekeerd; subsidie-aanvragen van bedrijven zijn nog in behandeling.