Drastische ingreep in organisatie van centrale bank

AMSTERDAM, 13 APRIL. De Nederlandsche Bank staat voor ingrijpende personele en organisatorische verschuivingen.

Op 1 mei worden de afdelingen Studiedienst en Internationale Zaken samengevoegd tot de nieuwe afdeling Monetair en Economisch Beleid. Deze afdeling zal zich zowel met binnenlandse als met Europese en internationale monetair-economische zaken bezighouden.

Met deze reorganisatie volgt De Nederlandsche Bank de monetaire integratie in Europa, waardoor het onderscheid tussen binnenlands en buitenlands monetair beleid verleden tijd is geworden. De vervlechting van de Nederlandse economie met de buitenlandse en het perspectief van een Economische en Monetaire Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, krijgen aldus gestalte in de organisatie van de centrale bank.

Directe aanleiding tot de samenvoeging van Studiedienst en Internationale Zaken is het vertrek van professor dr. A. Szász als directeur Internationale Zaken. Szász, lid van de directie van De Nederlandsche Bank sinds 1973, geldt als een groot autoriteit op het gebied van internationale monetaire zaken. Door zijn lange staat van dienst en zijn uitzonderlijke geheugen heeft hij een enorme kennis opgebouwd van vooral de Europese monetaire ontwikkelingen sinds de jaren zestig. Als lid van het invloedrijke Monetair Comité van de EG was hij betrokken bij alle spanningen en schokken die zich hebben voorgedaan in het Europese Monetaire Stelsel en heeft hij persoonlijk zijn stempel gedrukt op de Europese monetaire integratie. Szász blijft als buitengewoon hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam verbonden.

In de directie zal Szász niet worden opgevolgd. Zijn portefeuille wordt overgenomen door directeur dr. A.H.E.M. Wellink. De dagelijkse leiding over de nieuwe afdeling Monetair en Economisch Beleid komt in handen van dr. L. H. Hoogduin, nu nog afdelingshoofd van de studiedienst.

Hiermee houden de personele veranderingen niet op. Onderdirecteur Internationale zaken drs. D.H. Boot, vele jaren de rechterhand van Szász, gaat met de VUT. Het huidige hoofd van de afdeling Internationale Zaken, drs. A.F.P. Bakker, wordt onderdirecteur. Onderdirecteur dr. J.A.H. de Beaufort Wijnholds vertrekt later dit jaar naar Washington, waar hij bewindvoerder van Nederland bij het Internationale Monetaire Fonds wordt.

Al deze veranderingen vormen het sluitstuk van de reorganisatie van de centrale bank, die in 1991 zijn ingezet. Toen kondigde president Duisenberg aan dat versnipperingen en overlappingen in de organisatie van de bank zouden worden verminderd door samenvoeging van afdelingen en directoraten. Zo is een nieuwe afdeling personeel en organisatie opgezet en zijn alle statistische diensten gebundeld in één afdeling Statistische Informatie en Rapportages. Sindsdien zijn de directeuren drs. J.A. Sillem en mr. H.J. Mulder niet opgevolgd in de directie. Nu ook Szász niet wordt opgevolgd bestaat vanaf 1 mei de direcie van De Nederlandsche Bank nog slechts uit vier personen: president dr. W.F. Duisenberg, de directeuren drs. T. de Swaan (banktoezicht) en dr. A.H.E.M. Wellink (nationale en internationale monetaire zaken) en directeur-secretaris drs. J. Koning (betalingsverkeer en intern bedrijf).