Amsterdam kiest voor Patijn als burgemeester

DEN HAAG, 13 APRIL. S. Patijn, commissaris van de koningin van Zuid-Holland, is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Amsterdam. De vertrouwenscommissie van de Amsterdamse gemeenteraad heeft hem bovenaan de kandidatenlijst geplaatst en hij is door zijn collega-commissaris in Noord-Holland, J. van Kemenade, voorgedragen aan minister Van Thijn (binnenlandse zaken). Vrijdag besluit het kabinet over de voordracht.

Patijn (57) toonde zich gisteren “verrast” over het voortijdig bekend worden van zijn voordracht. “Ik voel me bezwaard dat het is uitgelekt, maar ik kan er ook niets aan doen”, zei Patijn, die toegaf dat hij had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Amsterdam. “Ik zeg niets totdat de benoeming rond is.” Hij wilde ook niet zeggen waarom hij belangstelling had getoond voor de functie.

Van Kemenade liet gisteravond weten dat hij mogelijk een onderzoek instelt naar de wijze waarop de voordracht vroegtijdig bekend werd. Hij had de leden van de Amsterdamse vertrouwenscommissie tevoren gewaarschuwd met stappen als zij gegevens naar buiten zouden brengen. “Dan onderbreek ik de procedure en doe zelf een voordracht aan het kabinet”, aldus Van Kemenade indertijd.

In 1983 heeft Van Kemenade zelf gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Amsterdam. Toen circuleerden de namen van de drie kandidaten ruim tevoren in het openbaar.

De leden van de Amsterdamse vertrouwenscommissie verklaren stellig dat zij niet de bron van dit nieuws zijn. Ze toonden zich stuk voor stuk onaangenaam verrast. “Zowel dat er namen naar buiten zijn gekomen, als het feit dat dat met ons in verband wordt gebracht vinden wij vervelend”, aldus de voorzitter van deze commissie, E. van der Laan (PvdA). De voordracht van de vertrouwenscommissie is gisteren pas naar het provinciehuis in Haarlem gegaan en vandaar direct naar Den Haag.

De voordracht is zowel in Amsterdam als Den Haag met instemming begroet. Op het stadhuis van Amsterdam werd de afgelopen maanden uitgekeken naar een 'broertje' of liefst een 'zusje' van Ed van Thijn. In de profielschets werd gesproken over een persoon die herkenbaar moest zijn voor alle Amsterdammers.

Na de officiële sollicitatietermijn vielen in de PvdA wat ongeruste stemmen te beluisteren. Het 'soortelijk gewicht' van de sollicitanten zou niet zijn meegevallen. Het werd niet onwaarschijnlijk geacht dat de procedure over de verkiezingen heen zou worden getild om kandidaten als Kok of Wallage of andere bewindslieden de kans te geven zich beschikbaar te stellen.

De naam van Patijn is van het begin af aan genoemd in het lijstje mogelijke kandidaten.

Pag.3: Burgemeester wordt als zwaargewicht omschreven

De Amsterdamse PvdA-fractievoorzitter Van der Laan voerde hem op in een lijstje 'PvdA-kandidaten-van-kaliber', om de pretenties van D66 te pareren. Patijn zou echter pas zeer recent daadwerkelijk hebben gesolliciteerd.

De Amsterdamse PvdA noemt de voorgedragen kandidaat “een zwaargewicht” maar voegt er aan toe dat Patijn die in Den Haag is geboren “nog wel moet leren om een Amsterdammer te zijn”. De VVD denkt dat hij “een goede en zakelijke burgemeester kan worden en het CDA prijst hem om zijn “samenbindend en opbouwend vermogen”.

De Tweede Kamerfracties reageren ook ingenomen met de voordracht van Patijn. Alleen D66 wilde nog niet reageren omdat de benoeming niet definitief is. VVD-woordvoerster Jorritsma zei wel het zeer te betreuren, dat de voordracht voortijdig is uitgelekt. “Ik vind het zeer spijtig dat zoiets uitlekt en of het waar is, weet ik niet”, aldus Jorritsma, “Maar als het klopt moet ik zeggen: Patijn is een voortreffelijk man.” Haar PvdA-collega Van Nieuwenhoven betreurt het dat de voordracht is uitgelekt, “want dat is vooral vervelend voor diegenen die het niet geworden zijn”.