Alders opent verbrander van slib

DORDRECHT, 13 APRIL. Minister Alders (milieubeheer) heeft vandaag in Dordrecht een grote installatie voor verbranding van slib uit afvalwater geopend, die de jaarlijkse produktie van 240.000 ton milieuschadelijk slib van de hele provincie Zuid-Holland kan verwerken. Door verbranding wordt het volume van het slib met 90 procent gereduceerd. De resterende 25.000 ton as wordt op een stortplaats in de buurt gedeponeerd.

De drie grote waterschappen in West-Nederland - Delfland, Rijnland en Schieland - die samen tachtig zuiveringsinstallaties voor afvalwater in Zuid-Holland exploiteren, hebben de installatie voor 150 miljoen gulden laten bouwen om het almaar groeiende probleem van het slib de baas te worden. Door industriële lozingen van metalen en andere schadelijke stoffen die niet door de zuiveringsinstallaties worden opgeruimd, is het overblijvende slib een schadelijke reststof, waarvan hergebruik door strenge milieu-eisen niet mogelijk is.

Vóór de verbranding wordt het slib, dat voor het grootste deel uit water bestaat, gedroogd. Vervolgens wordt het in een wervelbedoven onder een temperatuur van 850 graden Celsius verbrand, een techniek waarbij chloorverbindingen, PCB's (poly-chloor-bifenylen) en dioxines volledig worden afgebroken. Na afkoeling van de verbrandingsgassen in een stoomketel worden de asresten voor 99,9 procent uit de rookgassen gefilterd. Daarna worden de rookgassen nog eens gewassen en gefilterd om resten kwik en eventueel nieuw ontstane dioxinen te verwijderen.

Ir. A.J.M. van Overgaag, technisch directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnlijn, een van de drie aandeelhouders van de installatie, zei vanmiddag dat slibverbranding slechts een oplossing is voor één generatie. Hij vindt dat vanaf nu hard moet worden gewerkt aan een veel schonere produktie en vermindering van verspreide vervuiling ('diffuse bronnen'). Als dat lukt, kan het slib weer worden hergebruikt in onder andere de landbouw. Verbranding is een typische end-of-pipe oplossing, zei Van Overgaag: de milieubelasting wordt geconcentreerd maar niet opgeheven en het is een erg dure methode.