Winst Koninklijke PTT naar 1,8 mld

GRONINGEN, 12 APRIL. Koninklijke PTT Nederland (KPN) heeft vorig jaar een winst geboekt van 1,8 miljard gulden. Dat is bijna 8 procent meer dan vorig jaar, toen de netto winst 1,66 miljard bedroeg. Dit blijkt uit de jaarcijfers van KPN, die het concern vanmiddag in Groningen heeft gepresenteerd.

Bestuursvoorzitter ir. W. Dik gaat ervan uit dat 1994 “een lichte stijging” van winst en omzet zal brengen. In het ondernemersjargon staat dit voor een stijging van 4 tot 7 procent. Het concern, dat in juni notering aan de Amsterdamse effectenbeurs krijgt, voorziet dit jaar stijging van het investeringsniveau maar denkt voor de financiering hiervan geen beroep op de kapitaalmarkt te hoeven doen. Als gevolg van het streven naar grotere doelmatigheid en andere veranderingen in de organisatie verwacht KPN de komende jaren een daling van de werkgelegenheid.

Vorig jaar daalde het aantal medewerkers van KPN, na de overheid 's lands grootste werkgever, van 102.000 naar 94.300. Die teruggang vloeide overigens vooral voort uit de vorming van Postkantoren BV, een joint venture van KPN en Postbank, waardoor enkele duizenden medewerkers uit de KPN-cijfers verdwenen.

PTT Telecom, met PTT Post de belangrijkste divisie van KPN, was andermaal het meest winstgevende onderdeel van het concern. De netto winst van Telecom kwam uit op 1,37 miljard gulden, een toename met 2,7 procent. PTT Post verbeterde het resultaat aanzienlijk sterker met 24,4 procent tot 372 miljoen gulden. Van de concernwinst zal 50 procent worden uitgekeerd aan de aandeelhouder, de Staat, tegen 40 procent voorheen. De omzet van KPN kwam vorig jaar uit op 17,3 miljard gulden, bijna 6 procent meer dan de 16,3 miljard gulden over 1992. Post kende een omzetgroei met 5,7 procent tot 5,4 miljard gulden, Telecom zag zijn omzet stijgen met 6,4 procent tot 11,8 miljard.

Het bedrijfsresultaat van Telecom daalde van 2,79 miljard naar 2,68 miljard gulden. KPN schrijft dit toe aan verhoogde afschrijvingen “wegens technologische en commerciële ontwikkelingen”. Het niveau van de investeringen daalde over 1993 met 264 miljoen gulden tot 3,18 miljard gulden. Zowel bij Post als Telecom namen de investeringen af. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de afronding van het investeringsprogramma voor digitale centrales. Het zwaartepunt van de investeringen in de nieuwe sorteercentra van PTT Post ligt in de komende jaren.

Unisource, het internationale samenwerkingsverband waarin PTT Telecom deelneemt, heeft samen met het Amerikaanse AT&T en British Telecom een miljardenorder gekregen van een groep van dertig multinationals. Deze grote bedrijven willen een Europees netwerk laten aanleggen voor hun internationale telefoonverkeer. Een woordvoerder van AT&T wilde vanmorgen niet zeggen welk bedrag exact is gemoeid met de order, maar naar verluidt zou het gaan om een bedrag van een half miljard ecu (circa 1,1 miljard gulden).