Westen steeds afhankelijker van import van olie

ROTTERDAM, 12 APRIL. De Westerse landen worden voor hun energievoorziening steeds afhankelijker van olie-import, in het bijzonder uit het Midden-Oosten en Venezuela.

Dit schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA), een organisatie van de OESO-landen, in zijn nieuwste World energy outlook. De 24 OESO-landen voorzien nu in 58 procent van hun olieverbruik door import. Het IEA voorziet dat dit cijfer zal stijgen naar 70 procent tegen het jaar 2010. Dat komt door de geleidelijke vermindering van de olieproduktie in het Westen en een matige groei van het energieverbruik van 28 procent over deze periode. De stijging van de olie-import naar OESO-landen wordt geraamd op 9 miljoen vaten per dag. De stijging van het energieverbruik met 2,1 procent per jaar over de hele wereld zal leiden tot 50 procent meer emissies van kooldioxyde.