Weer vertrouwen in Elkerliek ziekenhuis

HELMOND, 12 APRIL. Verzekeringsmaatschappij CZ-groep heeft voorlopig weer vertrouwen in het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis.

Een woordvoerder van deze Tilburgse zorgverzekeraar heeft dit maandag meegedeeld na overleg met de directie van het hospitaal. Onlangs werd bekend dat op de afdeling verloskunde en gynaecologie van het ziekenhuis twee en vermoedelijk wellicht vier pasgeboren baby's om het leven zijn gekomen ten gevolge van een voortdurende ruzie tussen de vijf vrouwenartsen en de organisatorische wanorde binnen hun maatschap. De inspectie heeft tegen twee specialisten een klacht ingediend bij het medisch tuchtcollege. Eén van hen is inmiddels vrijwillig opgestapt. De ander is nog werkzaam in het ziekenhuis. Los daarvan is één van de vijf gynaecologen geschorst omdat hij zich niet kon vinden in de door de directie afgedwongen maatregelen. De getroffen maatregelen en de afspraken met de resterende drie vrouwenartsen bieden volgens de zorgverzekeraar de komende maanden voldoende garantie voor een kwalitatief goede verzorging. De CZ-groep blijft bereid om verzekerden die dat willen over te schrijven naar een andere specialist.