Weer meer uitgegeven aan geneesmiddelen

ROTTERDAM, 12 APRIL. De uitgaven uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor geneesmiddelen zijn in 1993 circa vijf procent gestegen. De verlaging van de tarieven voor medisch specialisten met ruim twaalf procent heeft vorig jaar voor hen niet tot een lagere omzet geleid.

Dit blijkt uit het jaarverslag over 1993 van het ziekenfonds Salland in Deventer. De cijfers van dit ziekenfonds, een van de kleinste in het land, bleken in de afgelopen jaren steeds met de landelijke trend overeen te komen.

De stijging van uitgaven voor geneesmiddelen, iets meer dan vijf procent, was al voorzien in Financieel Overzicht Zorg, dat oud-staatssecretaris Simons (volksgezondheid) in september publiceerde.

Vorig jaar is voor ruim vijf miljard gulden uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aan geneesmiddelen besteed. Hoeveel daarnaast nog door patiënten zelf wordt uitgegeven, is niet geregistreerd door het ziekenfonds. De tarieven van apothekers zijn weliswaar verlaagd en homeopathische geneesmiddelen worden niet meer vergoed, maar deze kostenverlagende factoren worden meer dan gecompenseerd door de stijging van de hoeveelheid verstrekte medicijnen.

De totale omzet van de vrijgevestigde medisch specialisten daalde vorig jaar ten opzichte van 1992 met een procent en is daarmee nog ruim twintig procent hoger dan in 1989. Het niveau van de uitgaven in dat jaar zou tot 1993 niet stijgen, zo werd afgesproken door specialisten en verzekeraars in het zogeheten Vijfpartijenakkoord.

Volgens Salland heeft de tariefsverlaging die Simons de specialisten oplegde om zo de overschrijding van het budget in 1991 te compenseren wel effect, maar wordt dat gecompenseerd door een hogere produktie. In 1992 werd voor ruim 2,5 miljard gulden door de specialisten gedeclareerd.