'Walkman is al populair bij kleuters'

DEN HAAG, 12 APRIL. De walkman is populair bij kinderen van vier tot zes jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO, Peilingen Jeugdgezondheidszorg 1991-1992, dat vanmiddag is aangeboden aan de voorzitter van de Raad voor het Jeugdbeleid. Ruim een kwart van de vier- tot zesjarigen gebruikten in de week voorafgaande aan het onderzoek een walkman.

Van de leerlingen tot dertien jaar die aan het onderzoek deelnamen, gebruikte ruim de helft een walkman. Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse leerlingen in het voortgezet onderwijs zetten vaker een walkman op hun hoofd dan Nederlandse leerlingen, zo blijkt uit het onderzoek. Op lange termijn kunnen walkmans gehoorbeschadiging geven. TNO vindt dat dit regelmatig onderzocht moet worden om tijdig te kunnen ingrijpen.

Niet bekend

Het TNO-onderzoek werd gehouden onder 5.000 kinderen in groep 2, 4 en 8 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is de eerste in een reeks jaarlijkse peilingen. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse scholieren gemiddeld goed gezond zijn. Voor allochtone leerlingen geldt dit iets minder. De TNO-onderzoekers baseren zich op de gemiddelde lengte van scholieren die gemiddeld 2 centimeter toeneemt tussen 1980 en 1991. De lengte van een gemiddelde jongen van acht bijvoorbeeld was in 1980 nog 131,2 cm. In 1991 was dat 133,2 cm. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat kinderen van laag opgeleide ouders niet kleiner zijn dan kinderen van hoger opgeleide ouders. Wel zijn dochters van laag opgeleide ouders relatief zwaarder dan die van hoger opgeleide ouders.

Van de onderzochte kinderen is 20 procent het jaar voor het onderzoek een keer een week of langer niet naar school geweest door ziekte. Kinderen van het platteland missen minder lessen door ziekte dan hun leeftijdgenoten in de grote stad. Van de kinderen die ziek thuis blijven heeft ruim 20 procent problemen met de luchtwegen. Schoolverzuim komt het meest voor in de leeftijdsgroep van vier tot zes jaar.

Behalve over walkmans maakt TNO zich ook bezorgd over kinderen die niet kunnen zwemmen en laat ontdekte luie ogen. De onderzoekers ontdekten dat één op de veertien kinderen in groep 2 en 4 van het basisonderwijs een lui oog heeft. Dit was niet eerder gesignaleerd. Voor een aantal kinderen zal de behandeling geen effect meer hebben en zullen zij slechts door een oog goed kunnen zien. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op blindheid, stelt Meulmeester van TNO.

Verdrinking was enkele decennia geleden één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen. Door het schoolzwemmen is het aantal kinderen dat verdrinkt, afgenomen. Nu veel gemeenten hebben bezuinigd op schoolzwemmen, vallen met name allochtone kinderen buiten de boot. Zo heeft één op de drie Turkse en Marokkaanse leerlingen geen zwemdiploma, terwijl van de Nederlandse kinderen slechts 3 procent geen diploma heeft. Hoog opgeleide ouders laten hun kroost vrijwel altijd hun zwemdipoloma halen. Zeventien procent van de kinderen van laagopgeleide ouders heeft geen zwemdiploma.