Veel loodsen verliezen baan

ROTTERDAM, 12 APRIL. Als gevolg van de wijziging van de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet wordt de werkgelegenheid van veel Nederlandse loodsen “ernstig bedreigd”. Dat stellen de vakbonden AbvaKabo, CFO en CRP/VLP. De bonden hebben minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) schriftelijk om overleg gevraagd. In een gezamenlijk uitgegeven persbericht voorspellen de bonden dat dat 248 van de 577 arbeidsplaatsen in het Loodswezen “in de gevarenzone verkeert”.

Bij de behandeling van de wijzigingsvoorstellen voor de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet zijn door het SGP-Kamerlid Van den Berg en het CDA-Kamerlid Van der Ploeg-Postumus moties ingediend om de kleine zeevaart en de bezitters van het Rijnpatent of het Grootvaarbewijs te ontslaan van de wettelijke plicht om een loods in te schakelen als zij een Nederlandse haven willen binnenvaren. Bovendien is in moties voorgesteld om het oorspronkelijke voorstel van de minister - om kapiteins die minstens 18 keer per jaar een zelfde haven aandoen toestemming te geven zonder loods binnen te varen - te versoepelen.

De vakbonden, die akkoord waren met het oorspronkelijke wetsvoorstel, voelen zich overvallen door de beslissing van Maij-Weggen om akkoord te gaan met deze moties. “Wij willen op zo kort mogelijke termijn met minister overleggen en haar verzoeken om bij de omzetting van de moties in Algemene Maatregelen van Bestuur rekening te houden met het verlies aan arbeidsplaatsten”, aldus CFO-woordvoerder A. Lohman. Hij bevestigt dat de ruimte voor wetswijziging buitengewoon klein is. “Het is afwachten geblazen”, aldus Lohman.

De vakbonden en de loodsen nemen het de politiek kwalijk dat men kort na het tot stand komen van een goed functionerend geprivatiseerd loodswezen opnieuw aan het bestaansrecht van de branche begint te knabbelen.