Urk wil geen ambtenaren die ongehuwd samenwonen

ROTTERDAM, 12 APRIL. De gemeente Urk voert een voorkeursbeleid voor gehuwden. Een sollicitant die een ambtelijke functie ambieert kan worden afgewezen omdat hij of zij ongehuwd samenwoont. Kamerleden van D66 en VVD hebben hierover gisteren vragen gesteld aan minister Van Thijn (binnenlandse zaken), omdat het beleid in strijd zou zijn met de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid.

In het nieuwe collegeprogramma van Urk staat dat “de unieke plaats van het huwelijk in het personeelsbeleid uitgangspunt is. Alternatieve samenlevingsvormen zijn daarmee niet gelijk te stellen.”

P. Bos, fractievoorzitter van de SGP die met vijf zetels de grootste partij in de Urker gemeenteraad is, meent dat er geen sprake is van discriminatie. “Wij wijzen niet de persoon af, maar zijn gedrag.” Volgens Bos is de passage in het collegeprogramma bedoeld als signaal aan toekomstige sollicitanten: “zodat zij weten in wat voor samenleving zij terechtkomen.”

Door mensen die ongehuwd samenwonen te weren, hoopt de gemeente Urk het huwelijk te beschermen. Volgens Bos wordt het voorkeursbeleid breed gedragen in de gemeente. “Wij willen ons laten leiden door de bijbel. Daarin wordt het huwelijk nadrukkelijk een hoeksteen van de samenleving genoemd. Het is één van de vruchten die ons uit het paradijs zijn gebleven.”

In de Urkse gemeenteraad zetelen zeven partijen die allen uitgaan van christelijke beginselen: SGP, CDA, RPF, GPV, CH'85, Gemeentebelangen en de Urker Volkspartij. Gemeentewoordvoerder J. Koffeman zegt dat alle zeven partijen het personeelsbeleid steunen. “Deze gemeente is van christelijke signatuur, daarom willen wij het huwelijk in standhouden. Dat is altijd zo geweest en dat blijft ook zo.”

Tot nu toe heeft nog nooit iemand die ongehuwd samenwoont bij de gemeente Urk gesolliciteerd. “In Urk wonen geen mensen ongehuwd samen”, zegt Koffeman. “Wij zijn een kleine gemeenschap waar de sociale controle groot is.” De gemeente Urk telt 14.170 inwoners.

De Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij de arbeid stelt echter dat de overheid in haar personeelsbeleid geen onderscheid mag maken tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Minister van Thijn zal zich binnenkort uitspreken over het Urkse voorkeursbeleid. Mocht de minister menen dat sprake is van discriminatie, dan zal Urk het personeelsbeleid moeten wijzigen.