Uitjes van onderen

R. Kousbroek is nu al 5 jaar terug in Nederland - zo is te lezen in NRC Handelsblad van 6 april - en hij kan nog steeds niet wennen. “Nederlanders hebben gebrek aan realiteitszin en aan gevoel voor humor”.

Kousbroek heeft 35 jaar in Frankrijk gewoond en kijkt hier nu zijn ogen uit alsof hij gedurende die 35 jaar geen nieuws uit Nederland ontvangen heeft, of geen stap in dit land gezet heeft.

Het zijn de confessionele partijen geweest die “van Nederland een corrupte bende hebben gemaakt”. “Op alles is een groezeligheid neergedaald.” Wat een simplisme, om één partij verantwoordelijk te stellen voor de problemen van een moderne maatschappij. Wat is dat toch, die irrationele agressie, haat tegen christelijke partijen. Natuurlijk zijn ze vaak tekortgeschoten, en ongetwijfeld vaak afgedwaald van de bron waaruit zij wilden drinken. Maar gaat het niet zo met andere partijen, en met helaas vele mensen?

Het is wel heel naïef om te denken dat met andere partijen de werkelijkheid er anders uit komt te zien, dat mensen zich dan anders gedragen, dat de toekomst dan rationeel en volgens de methoden van het Verlichtingsdenken een zonnig karakter zal krijgen, zonder corruptie en zonder geknoei. Waar ik nooit, zelfs niet na 50 jaar aan kan wennen is de mateloze arrogantie in het denken van sommige intellectuelen, die blijkbaar louter voor zichzelf of voor hun 'scene' schrijven.

    • Rob van Woerkom