SNS neemt verzekeraar NOG over

ROTTERDAM, 12 APRIL. SNS Groep uit 's Hertogenbosch, met 2.500 werknemers de zevende bank van Nederland, heeft gisteren aangekondigd de Amsterdamse verzekeraar NOG (230 werknemers) te zullen overnemen.

Als vergoeding krijgt de verkopende partij, de Vereniging NOG die 130 jaar geleden speciaal voor de pensioenvoorziening van onderwijzers was opgericht, een belang van 15 procent in de nieuwe combinatie. Het voornemen tot overneming van NOG was in december al gemeld. De nieuwe groep krijgt een balanstotaal van 23,8 miljard gulden en een eigen vermogen van 1,3 miljard gulden. In een toelichting zei drs. J.F.T. Vugts van SNS en de nieuwe bestuursvoorzitter van de combinatie: “NOG was de ontbrekende schakel.” SNS was al actief als bank, hypotheekverstrekker en als leaser. Met NOG krijgt SNS een van de kleinere levensverzekeraars van Nederland in de gelederen. Bovendien heeft NOG nog een beperkte schade-afdeling.

SNS heeft vorig jaar de winst sterk zien stijgen. De netto winst bedroeg ongeveer 75 miljoen gulden tegen 53,3 miljoen gulden in 1992. De winst van NOG Verzekeringen kwam daarentegen in de afgelopen jaren onder druk. Vorig jaar maakte de verzekeraar nog een winst van circa 10 miljoen gulden. De overneming van NOG moet SNS gelegenheid bieden voor versnelling van de groei.

SNS is al lang op zoek naar een verzekeraar. In 1990 begon de bank besprekingen met Ohra Verzekeringen. Eind 1992 werden de gesprekken met de Arnhemse verzekeraar afgebroken. NOG Verzekeringen bleek een willig alternatief. Met NOG Verzekeringen zegt SNS een “snelle groeier” in huis te halen. In acht jaar is het premie-inkomen van het bedrijf verdrievoudigd. Overigens wilde NOG Verzekeringen in maart van dit jaar zich naar de geest van deze tijd omvormen van een 'onderlinge' tot een naamloze vennootschap.

NOG Verzekeringen, die 70 procent van zijn premie-inkomen uit 'levenprodukten' haalt, had interesse in het functioneren in een groter verband. NOG is blij dat het niet hoeft op te gaan in een grote branchegenoot met alle gevolgen van dien voor de identiteit. NOG blijft haar produktnaam hanteren.

SNS heeft voor NOG iets meer betaald dan op grond van het zichtbaar eigen vermogen zou mogen worden verwacht. Dat bedroeg eind vorig jaar 141 miljoen gulden. Dat zou omgerekend een belang van 13-procent in de nieuwe combinatie hebben opgeleverd. “Er is zo'n 25 à 30 procent bij opgeteld”, aldus A.G.F. Boersma, bestuursvoorzitter bij NOG en lid van de raad van bestuur in de nieuwe combinatie.

De nieuwe combinatie telt 2780 personeelsleden, waarvan rond de 230 bij NOG Verzekeringen. Ze verleent haar diensten via 332 kantoren, ruim 500 actieve assurantietussenpersonen en 590 bankagentschappen.