Sabena lijdt 250 mln gulden verlies

De Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena heeft over het boekjaar 1993 een verlies geleden van 4,5 miljard frank, bijna 250 miljoen gulden. Het verlies komt overeen met de verwachtingen. Ondanks het negatieve resultaat heeft Sabena vertrouwen in de toekomst. Sabena wijst erop dat in de verliescijfers over 1993 een eenmalig bedrag van 1 miljard frank voor de kosten van een herstructurering is inbegrepen.

De verliezen werden verder onder meer veroorzaakt door een vermindering van het vervoer naar Afrika als gevolg van politieke onrust op dit voor Sabena belangrijke continent. De maatschappij had verder zwaar te lijden onder de devaluatie van acht Europese valuta's. De belangrijkste dochtermaatschappijen van Sabena (Sobelair, Delta Air Transport en Sabena Interservice Center) sloten het boekjaar af met winst.