Rijksmuseum wil bijdrage behoud collectie

AMSTERDAM, 12 APRIL. Het Rijksmuseum in Amsterdam wil ook na 1996 een structurele bijdrage van jaarlijks een miljoen gulden voor het beheer en behoud van de collectie. Sinds 1990 ontvangt het museum van het ministerie van WVC in het kader van het Deltaplan eenzelfde bedrag. Die subsidie is toegezegd tot 1996.

J. Filedt Kok, directeur behoud en beheer collecties van het museum, denkt dat de achterstand in de registratie en conservatie van de museumstukken omstreeks het jaar 2000 is ingelopen. Tot die tijd is volgens hem de structurele subsidie van een miljoen gulden nodig. Filedt Kok zei dat maandag in het museum, waar de balans van vier jaar Deltaplan werd opgemaakt.

Het werken aan het behoud van de collecties speelt zich voornamelijk achter de schermen af. Het is dan ook niet zo spectaculair als bij voorbeeld de restauratie van een Rembrandt.

Volgens Filedt Kok gaat het goed met de registratie van alle circa één miljoen stukken. Die achterstand was ook niet zo groot, maar wel versnipperd. Met Deltaplangeld - jaarlijks vier ton - worden alle spullen nu op één centraal registratiesysteem ondergebracht. Filedt Kok hoopt dat het werk in 1996-97 klaar zal zijn.