Pensioenstrop voor Credit Lyonnais

ROTTERDAM, 12 APRIL. Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) heeft vorig jaar zijn pensioenfonds opnieuw moeten bijvullen nadat de bank in 1992 een bedrag van ruim 51 miljoen gulden aan het fonds had onttrokken ten bate van de resultaten.

Uit het vanochtend gepubliceerde jaarverslag blijkt dat de pensioenlasten van de bank vorig jaar onverwacht zijn gestegen van nog geen vier miljoen gulden naar een kleine 26 miljoen gulden. De bank schrijft deze stijging toe aan incidentele meevallers in 1992 en incidentele tegenvallers vorig jaar.

Directeur drs. C. Beuving ontkent dat de hogere pensioenlasten nodig zijn geweest om een gat in de pensioenfondsvoorziening te dichten. “Het gaat bij de pensioenlasten om een incidentele vrijval in 1992 in de boeken van de bank, niet in die van het pensioenfonds.” Volgens hem is er geen sprake van een 'merkwaardig toeval'.

In het lopende jaar verwacht Credit Lyonnais Bank Nederland een aanmerkelijke stijging van de nettowinst. In 1993 maakte de bank, die voor bijna 95 procent in handen is van de noodlijdende Franse staatsbank Crédit Lyonnais, een nettowinst van 30 miljoen gulden. Daarmee lag de winst 2 miljoen gulden hoger dan in 1992, toen de bijzondere bate uit het pensioenfonds in de winstcijfers verwerkt was.

Bestuursvoorzitter W. van Driel wilde bij de presentatie van het verslag niet concreet ingaan op vragen of er dit jaar eindelijk weer eens dividend zal worden uigekeerd. Hij wekte wel de suggestie dat de bank daar, gezien de verbetering van het eigen vermogen en van de winst, moeilijk omheen kan. “Ik heb dat niet voor het beslisssen. Dat doen de commissarissen.”

De voorzitter van CLBN ziet rijkhalzend uit naar de privatisering van zijn Franse moeder in 1996. Het doorsnijden van de banden met de Franse staat zal volgens hem in Nederland geen gevolgen hebben. In Frankrijk betekent het evenwel een complete ommekeer van de cultuur in het bedrijfsleven waar staatsbedrijven uitvoerder zijn van de politieke besluitvorming. De Franse overheid heeft zich vooruitlopend op de privatisering ontfermd over een deel van de probleemkredieten, waaronder de filmfinanciering aan Paretti en MGM die vroeger vanuit Rotterdam werd gedaan. Bij CLBN werkten eind 1993 bijna 3000 mensen. Dat aantal moet in 1995 zijn verminderd tot 2750.